נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > כשפוליטיקה גוברת על דמוקרטיה
10 לאוגוסט 2017
כשפוליטיקה גוברת על דמוקרטיה
צילה רשף, חברת מועצה, 2017-08-10 - 10:00
כל הזכויות שמורות

צילה רשף. צילום עצמי

דיון שלא מן המניין זומן ע״י חברי האופוזיציה, דיון שכל תכליתו לברר עם ראש המועצה מה האינטרס שלו לא לשמור על הקופה הציבורית?
הדיון זומן כחוק אך בחר ראש המועצה לבטלו – לטובת הביטול השתמש ראש המועצה בחוות דעת משפטית, בעלות 12,250 ₪, תשלום אותו המועצה לא תממן בגלל חוסר החוקיות בהזמנתה.
ביטול הדיון היה מעשה כוחני של ראש המועצה אשר רמס בצורה גסה את ערכי הדמוקרטיה.
בשלב הזה משרד הפנים התערב והנחה את ראש המועצה לקיים את הדיון במיידי.
רק התערבות משרד הפנים איפשרה לרסן את השימוש בכח אותו אימץ ראש המועצה לאחרונה בסוגיות רבות אחרות ולחייבו לקיים את הדיון כחוק!
שידור ישיבת המליאה התקיים בצורה שונה, במסגרת השימוש בכוח בחר ראש המועצה לשדר לציבור כרוניקות מתוך חוות הדעת שהוזמנה על ידו שלא כדין על גבי מסך השידור תוך שימוש במשאב ציבורי לטובתו הפוליטית, ראוי לציין כי גם השימוש בדובר המועצה כמוציא לפועל של שידור זה הינו עבירה על החוק, דובר המועצה אינו דוברו של ראש המועצה והיה ראוי כי יעצור שידור מגמתי ולא דמוקרטי זה לאור אחריותו במילוי תפקידו הציבורי והלא פוליטי.

להלן עיקרי הדיון שהתקיים למורת רוחו של ראש המועצה:

1) קביעת מבקר המדינה לשיפוי ידועה לכולם.

2) בחרה המועצה להגיש עתירה לבג״צ אשר היתה מאפשרת לציבור כולו כולל נבחרי הציבור להבין מה בדיוק ארע והאם גובה השיפוי התקדימי שנקבע אכן מידתי?

3) שלושת המוגנים אשר פעלו בתקופת הבחירות לטובת מטה ראש המועצה ידעו לכאורה כי עליתו לשלטון תגרום לו למשוך את הבג״צ כפי שהתחייב ובכך יאפשר את הזרמת הכספים לכיסם ללא כל דיון משפטי בנושא.

4) במהלך הדיון הצגנו לראש המועצה את כלל הראיות אשר מחזקים את העובדה כי משיכת הבג״צ היתה אינטרס של המוגנים ושל ראש המועצה טרם היבחרו.

5) לו בחר ראש המועצה למשוך את הבג״צ ולהחזירם לעבודה כעובדים מן המניין לא היה חשש לביקורת על מהלך המשיכה אך מרגע שבחר שלא לעשות זאת, האינטרס המובהק למשיכת העתירה נחשף לכל הציבור ואקט זה זועק לשמיים.

6) מרגע שבחר ראש המועצה באופן חד צדדי למשוך את העתירה הוא התבקש להחתים את המוגנים על כתב ״ויתור/סילוק״, מטרת ההחתמה היתה לוודא כי לא תיפגע הקופה הציבורית בתביעות נוספות.

7) למרות חוות הדעת של היועץ המשפטי בדבר הצורך בהחתמתם טרם משיכת הבג״צ בחר ראש המועצה לא לבצע זאת.

8) מדוע בחר ראש המועצה לא להחתימם? מהו האינטרס לכך? תשובותיו של ראש המועצה בישיבת המליאה היו תמוהות, בחר ראש המועצה להציג לנו חוו״ד שמצדדת בטענתו אך לא שם לב ראש המועצה כי חוות הדעת אינה רלוונטית מאחר והיא הוכנה לפני חודשיים כשבפועל את הכספים ראש המועצה כבר העביר למוגנים בסוף שנת 2016.
אם כך על מה התבסס ראש המועצה כשבחר לא להחתימם? האם ידע כי יהיו תביעות נוספות כנגד המועצה?

9) אי החתמתם של המוגנים על כתב ויתור וסילוק הביא להוצאה נוספת בה תבעו המוגנים עוד כ- 250,000 ש״ח וקיבלו אותם לפני חודשיים. העברת כספים זו כלל לא דווחה לציבור ולא למליאת המועצה וזאת הוכחה נוספת לאינטרס החבוי של ראש המועצה שהתגלה ברבים בחודשיים האחרונים.

10) לאור התנהלותו הלא מקצועית של ראש המועצה בחרנו להעלות הצעה לסדר בה המועצה תיתן גיבוי לעובדי מועצה ונבחריה בכל הקשור להתנהלותו החובבנית של ראש המועצה בנושא הנדון אשר בחר לא להחתימם על כתב ויתור וסילוק טרם משיכת הבג״צ. ההצעה לסדר הזאת עלתה על ידי האופוזיציה על מנת להסביר לראש המועצה כי ברמה הערכית הוא שגה בדרך פעולתו, מכלול הפעולות שעשה מדיפים ריח רע של פוליטיקה אשר גברה על הדמוקרטיה.


לסיכום
חלק מחברי הקואליציה של ראש המועצה בחרו להעדר מהדיון, העדרות שפירושה הצבעת אי אמון בראש המועצה בדיון חשוב זה.

ההצעה לסדר עברה ברוב קולות לטובת האופוזיציה.
דיון זה הוא כבר הרביעי בדיונים אותם מזמנים חברי האופוזיציה ובעבודה נכונה מצליחים להעביר החלטות בהצבעת רוב שכל כולן לטובת תושבי המושבה.
תזכורת קצרה לדיונים עד כה אותם זימנה
האופוזיציה וזכתה ברוב קולות:
א – ביטול מכרז הספורטן ובניית מכרז חדש – הצעה לסדר מטעם האופוזיציה אשר עברה ברוב קולות .

ב – הורדה מסדר יום את העלאת שכרה של עוזרת ראש המועצה – הצעה אותה העלה ראש המועצה באופן תמוהה חודשיים אחרי בחירתו אך כלל חברי המועצה הצביעו נגדה בין אם בפומבי ובין אם ע״י העדרות מהדיון.

ג- הוזלת הצהרונים – דיון שלא מן המניין אשר זומן ע״י האופוזיציה ועבר ברוב קולות ואשר חייב את ראש המועצה להוזיל את הצהרונים ולא לטשטש את העובדות כאילו הצהרונים הוזלו בתחילת השנה (לא היתה כל הוזלה בתחילת שנה, פשוט בחרו לא לממש את ההתייקרות שתכננו וחזרו למחיר אשר נגבה במהלך 2016).
אנחנו עדיין ממתינים לעדכוני ראש המועצה אשר מחוייב לחוק הצהרונים אשר לא מאפשר לו לגבות עבור ילדי הגנים (עד 

935 ₪), ילדי כיתות א׳ ב׳ (עד 705 ₪ לסל הקיים ), ילדי כיתות ג׳ (עד 855 ₪)

ד – דיון שלא מן המניין אשר התקיים בשבוע שעבר בנושא שפורט לעיל – דיון אשר הצעת ההחלטה מטעם האופוזיציה עברה ברוב קולות.

שבת שלום , שלכם ולמענכם
חברי מועצת זכרון יעקב: צילה רשף, צחי ברוך, יפעת יהל, מישה בלומפלד, מאיר אזוט

 

להלן תגובת המועצה המקומית זכרון יעקב:

ישיבה שדגל שחור מתנופף מעליה - ישיבה של עזות מצח מצד מבקשיה כולל הצעת סעיף לסדר יום בלתי חוקית.
המועצה המקומית, זכרון יעקב, והעומד בראשה פועלים על פי החוק ובגיבוי הממונה על המחוז במשרד הפנים.
לאחר ביטול הישיבה שלא מהמניין פנה סגן הממונה על המחוז לראש המועצה ובתאום עם הנהלת המחוז החליט ראש המועצה לקיים את הישיבה שלא מן המניין בנושא התשלום שבוצע כפיצוי, לעובדים אשר קיבלו צווי הגנה קבועים לחושפיי שחיתויות ממבקר המדינה וכן, בבקשתם של חברי האופוזיציה לקבוע שתינתן הגנה משפטית לחברי המועצה ועובדיה, במידה ויתבעו.

ראש המועצה פעל בכל נושא הפיצוי עפ"י חוק ובהתאם להנחיות משרד מבקר המדינה כפי שמוגדרות במכתב המצורף הן לגבי התשלום הראשון כפי שהוגדר והן לגבי התוספת והתשלום השני כפי שנקבע ע"י מבקר המדינה.
מי שפעל בניגוד להנחיות מבקר המדינה הם חברי האופוזיציה שלא מנעו מהמועצה להפר את הצווים הזמנים ובכך הטילו אות קלון על הרשות והוצאה כספית עצומה.

הסעיף הראשון שדרש לחייב החתמה של העובדים הוגדר גם ע"י היועץ המשפטי למועצה, כסעיף לא חוקי שלא ניתן להצביע עליו והוא ירד מסדר היום. בכך הופרכה טענת האופוזיציה בנושא זה. מעצם היותו לא חוקי של סעיף זה לא ניתן להצביע עליו.

הסעיף השני לבקשתם אף הוא בעייתי, משום שהוא מנוגד להנחיות ולחוק הקיים בדבר הגנה משפטית לנבחרי ציבור אשר אמורה להיות נדונה בוועדה מיוחדת לנושא זה במשרד הפנים ולא בישיבת מליאת מועצה. קיים חוזר מנכ"ל מוגדר המסביר מה השלבים והנסיבות בהן נבחר ציבור או עובד ציבור זכאי לתגמול בגין הליך משפטי. למצער או אף חמור מכך בניגוד עניינים בולט בחרו חברי האופוזיציה להעביר החלטה בלתי סבירה מעל חוזר מנכ"ל, האם לטובתם האישית לכאורה?

בנוגע להחלטה למשוך את העתירה לבג"צ:
מי שהחליט על הגשת העתירה היה ראש המועצה הקודם ולא החלטת מליאה.
חשוב להדגיש כי הבג"צ הוגש כנגד גובה השיפוי ולא כנגד החלטות והמסקנות החמורות של המבקר בנוגע להפרת הצוים הזמנים. ראש המועצה פעל על פי עמדה מוסרית נחרצת, בהתאם לעמדתו ועמדת סיעתו עוד בהיותו חבר מליאה מהמניין ואף לפני כן ועמדתו זו הובעה מעל כל במה אף במהלך מערכת הבחירות ועוד בזמן הגשת העתירה לראשונה.
כפי שהודגש העתירה הייתה כנגד גובה הסכום שפסק מבקר המדינה בלבד ולא כנגד מהות הצו, הפרתו או העילה שבגינה ניתנו הצווים. המבקר העביר את החלטתו ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שיבחן גם את ההיבטים הפלילים של הפרת הצו ככל שיהיו.

התשלום לעובדים אשר קיבלו צווי הגנה ממבקר המדינה נעשה בהתאם להנחייתו של משרד מבקר המדינה כי אין להתנות את התשלום וכי על המועצה המקומית לשלם את הנדרש לאלתר.

התכנים שהוצגו הועברו לחברי המועצה או נמצאים באתר המועצה. דובר המועצה פועל בהתאם להגדרת תפקידו וחבל שהגב’ רשף מטילה דופי בעובד ציבור בפומבי. מן הראוי שתבחן קודם את מעשיה.
גב’ רשף היא זו שהשתמשה במסמכים שלא הוצגו לכלל חברי המליאה ואם יש להלין זה על מעשיה.
הניסיון הנוסף להשחיר את פניהם של העובדים לא יצלח והציבור אמר את דברו באופן נחרץ הן במערכת הבחירות והן בשיח הציבורי.
הציבור בישוב יודע מה הנזק המוסרי והכספי שנגרם לישוב בגין התנהלות במשך מספר שנים של הפרת הצווים הזמנים , כפי שקבע מבקר המדינה בדו"ח המסכם.

שבת שלום – שבת שלמה

 

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
פסטיבל לה סטראדה – חגיגת תרבות מתמשכת בזכרון יעקב
מורשת של גבורה: בחוף הכרמל ציינו 100 שנים להולדת חנה סנש
נבחרת הרובוטיקה של מקיף עתיד כרמים בנימינה-המנצחת בתחרות הרובוטים של FIRST, עם שיא בינלאומי לעונה באתגר Infinite recharge