נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > מאמרים > חשמל במתח גבוה
4 למאי 2008
חשמל במתח גבוה
מערכת הגפן, 04/05/2008 - 16:14
הפיכתה של זכרון-יעקב לעיר מתקדמת בקדם מהיר. בעוד כ – 8 חודשים יכנסו הדיירים הראשונים ל – 80 הדירות הראשונות בפרוייקט "חלומות זכרון". הם ימתינו בסבלנות עוד כשנה וחצי עד שתושלם העתקת קו-המתח הגבוה מעל מגוריהם וזאת לאחר בצוע עיסקה משולשת בין המעוצה המקומית, מינהל מקרקעי ישראל וייזמי הפרוייקט ששילמו יחד כ – 8 מיליון ₪ לחברת החשמל.
לסיפור הבא יותר מאשר שתי פנים וכל אחד מוזמן לאמץ לעצמו את הגירסה המתאימה לו, בהתאם להשקפתו ולהציב אותה במבחן המציאות המקומית

לסיפור הזה שלושה שותפים אשר חברו יחד מתוקף נסיבות שהביאו לסוג של זהות אינטרסים ובסופו של יום צריך לשאול מה הרוויח כל צד שהרי כבר נודע הדבר שאין אחרוחות חינם.

נציג כאן את הגירסאות, אחת לאחת בהתאם לחומרים שאספנו ואף נציג את שאלת "8 מיליון השקלים" בחלק מן המשוואה שהביאה לשתוף פעולה בין המועצה המקומית זכרון-יעקב, מינהל מקרעקעי-ישראל וייזמי פרוייקט "חלומות זכרון" לבין חברת החשמל בישראל.

העובדות בסיפור הזה פשוטות למדי:

לאחר שנים ארוכות של דחיות וקשיים הצליח לבסוף מינהל מקרקעי ישראל לממש את זכותו על חלקת קרקע שבבעלותו במזרחה של זכרון-יעקב כדי לרקום עסקה גדולה עם ייזמי "חלומות זכרון" ובכך לאפשר הקמתו של פרוייקט המגורים הגדול ביותר שניבנה אי פעם במושבה. בסופו של משא ומתן ממושך וקשה התקבל לבסוף האישור להקים במקום 700 יחידות דיור (!) שעם השלמתן ישנו באופן נחרץ את פניה של זכרון-יעקב.

בנקודה זאת ראוי להזכיר שתי עובדות נוספות שידועות היו לכל העוסקים בנושא: מתחם "חלומות זכרון" מצוי בין שתי נקודות ציון חשובות מאוד ואשר עתידות אף הן להתווסף לחגורת הבניה והפיתוח ממזרח לישוב: השכונה העתידית "זכרונה" בחלקו הצפוני של הציר ו"פארק היין" בחלקו הדרומי של אותו ציר בניה.

בין שתי הנקודות הללו עובר קו ישר המורכב בין השאר משכונת נוה-שרת ומפרוייקט "חלומות זכרון".

העובדה השניה שראוי לזכור הינה הימצאות קו מתח גבוה שנמתח לאורך "מסדרון החשמל" ועובר בין השאר מעל לאדמות "חלומות זכרון".

קו המתח הגבוה היה שם כאשר הוגשו הבקשות להקמת השכונה הענקית החדשה ולא היה בבחינת חידוש או הפתעה לאיש מן הייזמים או המתכננים, לא כל שכן למועצה המקומית.

סיכום בינתיים של העובדות הראשונות מצביע על כך שמיקומו של פרוייקט "חלומות זכרון" בין שני פרוייקטים – עתידיים נוספים והימצאותו של קו מתח גבוה מעל ל"חלומות זכרון" - כל אלה היו ברורים וידועים לכל.

הבקשות להקמת "חלומות זכרון" הוגשו ולמעשה התנהלו הדברים פחות או יותר כמתוכנן ולשביעות רצון הייזמים.

לפני כשנה וחצי קיבלה תוכנית בניין-ערים (תב"ע) תוקף ומבחינה חוקית ומעשית לא נוצרה בעיה כלשהי שתמנע את התחלת הבניה במקום, ממש מתחת לקו המתח הגבוה של חברת החשמל.

כאן ראוי להדגיש עובדה נוספת:
קו המתח הגבוה שעובר בין השאר מעל פרוייקט "חלומות זכרון" הוקם בהתאם לכל אמות המידה הנדרשות ומבחינת חברת-החשמל הינו קו כשר למהדרין.


יתר על כן, קו המתח הגבוה הזה לא היה בבחינת מכשלה או אבן נגף למניעת הבניה במקום ואפילו כיום, כ – 8 חודשים לפני האיכלוס הראשון של הדירות בשכונה החדשה, או הקו מהווה בעיה להמשך הפרוייקט.

על רקע העובדות הללו התקבלה לפני כשנה ויותר בהפתעת מה יוזמה של המועצה המקומית זכרון-יעקב לבקש להעתיק את קו המתח הגבוה מזרחה.

המועצה המקומית ומינהל מקרקעי ישראל פנו לייזמי "חלומות זכרון" והציעו להם (על פי גירסת ייזמי הפרוייקט החדש) להשתתף בהוצאות הנדרשות למימון העתקתו של קו המתח הגבוה. על פי אומדן ראשוני שנערך מדובר בעלות של כ – 8 מיליון ₪ ושלושת השותפים לתוכנית להעתקת ההקו הגיעו להסכמה בדבר מימון משותף בחלקים שווים לבצוע העבודה.

חברת החשמל שקיבלה את הבקשה ערכה את בדיקותיה, ברכה על העניין וניגשה לעבודת התכנון המצויה כיום בשלבי סיום וזאת בתאום עם הוועדה המחוזית לתכנון ובניה וגופים נוספים.

בסיכומו של פרק זה מתברר כי המועצה המקומית זכרון-יעקב אמורה לממן בסכום של כ – 2.7 מיליון ₪ את חלקה בהעתקתו ש קו המתח הגבוה מעל "חלומות זכרון" כאשר סוכם זהה יועבר לקופתה של חברת-החשמל על ידי כל אחד מן השותפים האחרים, מינהל מקרקעי ישראל וייזמי פרוייט "חלומות זכרון".

עד כאן העובדות בפרשה זאת.

עכשיו צריך כמובן לשאול מה עומד מאחורי המניעים של כל אחד מן השותפים לעיסקה ונתחיל אולי דווקא בחברת-חשמל, שם הדברים פשוטים: החברה תזכה בהכנסה כספית לא מבוטלת עקב בצוע העתקת קו המתח הגבוה ומבחינתה אין זה משנה דבר וחצי דבר מי משלם עבור בצוע העבודה.

אפילו לחברת חשמל סכום של כ – 8 מיליון ₪ אינו משהו שאפשר להתעלם ממנו...

חברת החשמל עשויה גם להרוויח ערך צבורי נוסף שכן היא תצטייר כמי שתמכה בהרחקת קווי מתח גבוהים משכונת מגורים למרות שאינם מסוכנים ועומדים בתקנים.

מדובר בסוג של קריצת-עין ציבורית כלפי כל הגופים "הירוקים" למיניהם וכלפי המתנגדים לכל סכנה של קרינה אפשרית (שיש להדגיש שוב כי טרם הוכחה!).

הרצון הטוב הזה עשוי לרפד לחברת החשמל לא רק את חשבון הבנק שלה אלא גם למשן את גלגלי יחסי הצבור להם היא זקוקה מעת לעת.

המניע שעומד מאחורי "חלומות זכרון" קצת יותר מורכב שהרי על פניו אין לייזמים שום סיבה או צורך להזיז את הקו. הוא חוקי, לא מסוכן ולא מפריע להם למכור דירות!

יתר על כן:
לגירסת ייזמי הפרוייקט, לא זו בלבד שנרתמו לעיסקה אלא אף שילמו הרבה יותר מכפי שהיו משלמים אילו בוצע החישוב, כפי שנעשה במקומות אחרים, על פי אורך החזיתות ולא בחלוקה שרירותית של מימון שליש מעלות המימון.

על פי הצהרת ייזמי "חלומות זכרון" מדובר במניע צבורי שתכליתו "למנוע בעתיד התגלות אפשרית של סכנת קרינה הנובעת מקו המתח הגבוה".

בעברית פשוטה מדובר בגירסה לפיה משלמים ייזמי "חלומות זכרון" כ – 2.7 מיליון ₪ כדי להיות "נחמדים" ולרצות את הצבור בהשתתפותם במימון לא נחוץ (!) של העתקת קו מתח גבוה.

זאת הגירסה המוצהרת של ייזמי הפרוייקט ומי שרוצה לקבל אותה כלשונה מוזמן לעשות כן.

אלא נותרה לנו בעניין זה שאלה מרכזית שנותרה לע עתה ללא פתרון: האם קיים קשר כלשהו בין הסכמתם של ייזמי "חלומות זכרון" לממן העתקתו של קו המתח הגבוה מעל שכונתם החדשה במזרח לבין הקמתה של שכונת "אמירי מעיין צבי" בחלקה המערבי של זכרון-יעקב?

תזכורת קצרה ומשמעותית:
ייזמי פרוייקט "חלומות זכרון" הם אותם הייזמים המקימים את שכונת "אמירי מעיין-צבי".
מדובר בשכונה חדשה המצויה אף היא בשלבי בניה מתקדמים ואשר נבניית בשטח הצמוד לקיבוץ מעיין-צבי.

הקמת השכונה הזאת קיבלה בזמנו גם את אישורה של המועצה המקומית זכרון-יעקב אף על פי שהקיבוץ עצמו מצוי בשטח השיפוט של המועצה האזורית חוף-הכרמל ואלמלא האישור הזכרוני להקמתה, לא היתה נבנית שכונת "אמירי מעיין צבי" בשטח בו היא מוקמת.

על רקע זה צריך עכשיו להתמקד בשאלה אם אומנם קיים קשר כלשהו בין שני הדברים?
לשון אחר:
האם הסכימו ייזמי "חלומות זכרון" לממן את חלקם בהעתקת קו מתח-גבוה (ללא צורך!) מעל שכונתם רק בגלל שהם במקרה גם ייזמי ומקימי שכונת "אמירי מעיין צבי"?

בנקודה זאת צריך להתרחק מעט מן התקריב ולראות את התמונה הרחבה יותר והיא כוללת בתוכה את השכונה העתידית הבאה של הישוב "זכרונה" הצפויה להיות מוקמת בקצהו הצפוני מזרחי של "מסדרון החשמל".

מדובר באדמות מינהל עליהם יבנו על פי התוכניות כ – 700 יחידות דיור נוספות שעם השלמתן תווצר במזרח הישוב רצועה ארוכה וצפופה של בנייני מגורים.

בקצה השני של אותו "מסדרון חשמל" עתיד להיות מוקם פרוייקט "פארק היין" והנה קו (לא דמיוני) מדרום לצפון שבטבורו "חלומות זכרון".

הנהלת המועצה המקומית קיבלה החלטה (שטרם הועברה במליאה) לשלם כאמור כ – 2.7 מיליון ₪ תמורת חלקה בהעתקת קו המתח הגבוה מזרחה מעל "חלומות זכרון".

האם אפשר שמימון זה קשור איכשהו להקמתה של "זכרונה" או להקמת "פארק היין" או לשניהם גם יחד?

או שאולי יש קשר בין "אמירי מעיין צבי" (ראה הסכמת המועצה להקמת השכונה) לבין "חלומות זכרון" (ראה הסכמת המועצה לממן העתקת קו המתח הגבוה מעל לשכונה אף שאין בכך שום צורך)?

קו המתח הגבוה עובר ב – "מסדרון החשמל" כבר שנים רבות וארוכות.

מה קרה שיום אחד החליטה המועצה המקומית כי יש צורך בהעתקתו מזרחה?

האם הפך להיות לפתע מסוכן? (בניגוד לעמדת חברת החשמל) או שמא מדובר בסיבות אחרות?

אגב ראוי לציין כי אין שום קשר בין הניסיון להציג העתקת הקו מעל לשכונת "נוה-שרת" כסיבה למימון הסטתו מזרחה שהרי ממילא מדובר בקו שאינו מזיק ולא מסוכן.

אותם הדברים אמורים לגבי הקמת בית-ספר הסמוך ל"חלומות זכרון": אם הקו החשמלי מסוכן, איך זה שתוכננה מתחתיו הקמת בית-ספר ואם הוא לא מסוכן, מה הסיבה לצורך להעתקתו?

למועצה המקומית זכרון-יעקב גירסא אחרת (ראה תגובת המועצה) ומכאן לשותף השלישי לעיסקה, מינהל מקרקעי ישראל.

המינהל "נתקע" עם שני הפרוייקטים הללו ("חלומות זכרון" ו – "זכרונה") במשך שנים ארוכות.

המועצה המקומית הקודמת משכה וסחבה ועיכבה כל ניסיון להקמת השכונות במשך כתריסר שנים ובהתערבותה אף צומצמו היקפי הבניה שתוכננו במקום.

אלא שבסופו של דבר הפכה "חלומות זכרון" למציאות והמינהל נשם לרווחה ובעוד זמן מה תוקם גם "זכרונה".

העניין של המינהל בהעתקת קו המתח הגבוה מתרכז ב – "זכרונה" שהקמתה עלולה היתה להתעכב פעם נוספת נוכח קשיים שמקורם בקו המתח הגבוה ומכאן הרצון להסיטם מזרחה.

גירסת המינהל (ראה תגובתם) אינה מתייחסת לאפשרות הזאת כלל וכלל אלא מציגה אף היא את העניין הצבורי – סביבתי – איכותי כמניע להסכמתה לממן את חלקו בהסטת הקו מעל "חלומות זכרון".

הנה כי כן חברו להם שלושה שותפים לשלם יחד כ – 8 מיליון ₪ להעתקתו של קו מתח גבוה מעל "חלומות זכרון" מבלי שבעצם ידרשו לכך.

חברת החשמל טוענת שמדובר בקו תקין ולא מסוכן וכך טוענים גם ייזמי "חלומות זכרון" ובכל זאת, בעוד כשנה וחצי יועתק הקו הזה מתוך "מסדרון החשמל" וכל אחד מן השותפים לעיסקה יוכל לומר לעצמו כי "שלא לשמה – בא לשמה"...

תגובות

תגובת חברת החשמל – כפי שמסרה ע"י אורנה וגמן, דוברת מחוז חיפה והצפון: "קו המתח העליון המוזכר בפנייתך נבנה בהתאם לכל האישורים הדרושים ומצבו התפעולי תקין. עלות העתקת הקו נעמדת בכ – 8 מיליון ₪. מימון העבודה יחול על המעוניינים בהעתקתו. קו החשמל הנוסף המוזכר אף הוא בפנייתך פורק והוטמן בקרקע וזאת במסגרת עבודות שיפורים באזור ומתן אספקה לשכונה".

תגובת "חלומות זכרון" - "אין שום בעיה חוקית עם קו המתח הגבוה שעובר מעל לשכונה החדשה ותוכנית בנוי ערים שקיבלה תוקף לפני שנה וחצי מאשרת זאת. למעשה היינו יכולים להמשיך ולהנות ולהשלים את הפרוייקט ואף לאכלס אותו עם הקווים הקיימים אבל נעננו לבקשת ראש המועצה המקומית ולבקשת המינהל להשתתף בשליש מעלות העתקת הקווים".

הבנו שמדובר באינטרס משותף לכל הגורמים ולכן הסכמנו להשתתף במימון החלקנו.

תוכנית ההעתקה מצויה בשלבי תכנון סופיים ולאחריה תדרש עוד שנת עבודה עד שתושלם העבודה"

תגובת מינהל מקרקרעי ישראל: פנינו לדוברת מינהל מקרקעי ישראל, אורטל צבר, אולם עד סגירת גליון זה, טרם הגיעה תגובתה.

הערה: למרות כל פניותינו החוזרות ונשנות לא העבירה המועצה המקומית את תגובתה לכתבה זאת עד סגירת הגיליון!
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
זה רק אני והמכונית שלי – 3 עובדות על תאונה עצמית
מצטיינות הנשיא לשנת 2021
יוצאים לדרך: נבחר מתכנן לפארק הנחל – ’’הואדי’’
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור