נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > מאמרים > אביב ביער
20 למרץ 2007
אביב ביער
שיר מזור, 20/03/2007 -
הקיץ האחרון כילה באזורנו שטחים גדולים של יער. הקרן הקיימת לישראל התגייסה למבצע נטיעות. אך יש הגורסים כי השריפות אין בהן רק נזק והן גם מועילות להתחדשות היערות.
שריפות יער ואפילו נרחבות אירעו בשנים האחרונות גם בהרי ירושלים וגם במורדות הכרמל. אולם בקיץ האחרון, לא רק הטבע עשה את שלו, הטילים שנחתו בצפון הארץ במלחמת לבנון השניה, גרמו לשריפות בשטחים עצומים ביערות הצפון.
לפי דיווח שלהמדען הראשי במשרד להגנת הסביבה. כ-40 אלף דונם נשרפו,רובם של חורש ים תיכוני ובתה עשבונית, 14 אלף מהם בשטחי שמורות וגנים לאומיים.הפגיעה היתה בגולן ובגליל- בעיקר בגליל העליון - ופגיעה קשה במיוחד נרשמה בשמורת הרמירון, בה נשרפו כ-1,200 דונם, שהם כ-15% משטח היער.

הקרן הקיימת לישראלמדווחת על פגיעה קשה בשטחיה. למעלה מ-12 אלף דונם של יער, בהם היונטועים יותר מ-750 אלף עצים, נשרפו. אלונים, אלות, ברושים ובעיקר אורנים עלו באשכתוצאה מפגיעת רקטות ביערות. את הפגיעה הקשה ביותר ספג היער ברכס הרי נפתלי שמעלקרית שמונה: כשלושה רבעים מן היער (7,500 דונם) נשרפו. גם ביערותביריה ובית קשת, כילתה האש למעלה מ-2,000 דונם.

הפעולות הראשונות לשיקום היערות בעקבות השריפות שנגרמו במהלך המלחמה בצפון בקיץ 2006, לרבות נטיעות ראשונות, התבצעו כבר בחורף הקרוב, אך מרבית העבודות יושלמו בשנים הבאות. השלב הראשון של מבצע השיקום צפוי להימשך כחמש שנים, אך יחלפו כ-50 שנה עד שהיער יחזור למצבו שלפני המלחמה. שיטת חידוש היער תלויה בייעוד היער ובמידת ההתחדשות הטבעית מנצרים או מזרעים שנוצרה בו לאחר השריפה. חידוש היער שנשרף ושיקומו יכולים להיעשות באופן טבעי, באופן מלאכותי, או באופן משולב - טבעי ומלאכותי.
 
לאחר שריפה יש לעצי החורש הטבעי כושר התחדשות מהענפים ומהגזע בעוצמה נמוכה, ומבסיס הגזע בעוצמה גבוהה. גם למינים המחטניים העיקריים ביער הנטוע - אורן ירושלים, אורן קפריסאי וברוש מצוי - כושר ההתחדשות טבעי, אם כי התחדשות זו היא מזרעים, כפי שנמצא בשורה של מחקרים ותצפיות שנעשו בארץ ובמדינות ים-תיכוניות אחרות. לעתים יש צורך להשתמש גם בחידוש יער באמצעות נטיעה, אולם כאשר מידת ההתחדשות מנצרים ומזרעים טובה ואין עניין להוסיף על מגוון המינים הקיים חידוש טבעי של היער הוא השיטה המומלצת.
מסתבר כי בעקבות שריפות מבוקרות, שתכליתן מניעת שריפות אקראיות, גדלה מחדשהצמחייה בשטח השרוף. תוך כדי כך קולטת הצמחייה פחמן דו-חמצני מן האוויר ומטמיעהאותו בתהליך הפוטוסינתזה. לאמיתו של דבר, שריפות מסוגים מסוימים עשויות לזרז צמיחהמחודשת, בכך שהן מעודדות תהליכי נביטה והתפתחות של צמחים. כל עוד מתאפשר מחזורההתחדשות של האדמה, יתקיים מאזן הפחמן בטבע, כשכמות הפחמן הדו חמצני המוטמעת על-ידיהצמחייה, משתווה בקירוב לכמות הפחמן הדו-חמצני הנפלטת בעת הבערתה.

מסתבר שבממלכת הצומח ישגם מרוויחים מהאש. אחת התוצאות הבולטות ביותר של שריפת חורש היא ריבוי מהיר שלגיאופיטים (צמחי בצל ופקעת) פורחים - נרקיסים, רקפות, אירוסים, סחלבים ועוד - שהבצלים או הפקעות שלהם לא נפגעים. יש מינים עם מאגר זרעים בקרקע שלא נפגע, שיוצאיםנשכרים מהמחסור בתחרות עם צמחים אחרים על המשאבים, וישנם אפילו מינים שמופיעיםדווקא לאחר שריפה.
יש חוקרים הטוענים שהחורש הים-תיכוני מותאם אבולוציונית לאש. ניתן לראות זאת אצלהאלונים בגולן, שלהם גזע עם שכבת הגנה עבה שאש מהירה של דגנים לא נתפסת עליו. יש גםמינים עמידים לאש, שמתחילים לצמוח מצוואר השורש אחרי השריפה. מעניינים במיוחד יחסיהגומלין של האורן עם האש. האורן פותח את אצטרובליו ומשחרר המוני זרעים בעת שריפה. ככל שאוכלוסיית אורנים חשופה לשריפות בתדירות גבוהה יותר, כך גדל שיעור התופעה. הסיכוי לנביטת אורן בצל עץ בוגר נמוך, וכך גם סיכוייו להצליח בתחרות עם נבטים אחריםועם העץ עצמו על האור ועל המאגר ההולך ומידלדל של המינרלים בקרקע. עיתוי מתאים מאודלנביטה הוא מיד לאחר שריפה: השטח פנוי, אין תחרות על האור ובקרקע יש ריכוז מינרליםגבוה שמקורו בצמחים שנשרפו.

מתברר כי נטיעה אינהבהכרח המעשה הנכון. יש גישות שאומרות ’לא לעשות כלום’, יש כאלה שאומרים שלא טובאפילו לעקור את הגזעים השרופים, יש להותיר 10-5 עציםשרופים לדונם, כדי לאפשר שיקום באמצעות ציפורים המפיצות זרעי צמחים.
 
בקק"ל הצטבר ניסיון בשיקום היער לאחר שריפה. מחקרים שנעשו בעקבות שתי שריפות גדולות שהתרחשו בשני העשורים האחרונים: השריפה בכרמל בסתיו 1989 והשריפה בפרוזדור הרי ירושלים בשנת 1995, שיפרו את ההבנה באשר לתהליכים המתרחשים בעקבות שריפות הרסניות, וכתוצאה מכך התגבש באגף הייעור של קק"ל הממשק לחידוש ושיקום יערות שרופים.
 
קק"ל נוקטת בגישה המתבססת על תהליכים של שילוב שיטות חידוש באופן טבעי ועל טיפוח שרידי עצי חורש טבעי. במקומות שבהם אין שרידים כאלה במידה מספקת, נעשה שיקום באמצעות נטיעה מלאה או חלקית, תוך שימוש במגוון מינים יערנים המתאימים לבתי הגידול השונים. המגמה בטיפול בגזם היא לרסק אותו בשטח כך שישמש חיפוי אורגני, או להוציאו מהשטח ולשווקו כחומר גלם לתעשיית העץ. בכל מקרה, שריפת גזם בשטח, שיטה שהייתה נפוצה בעבר לטיפול בשאריות חומר שנותרו, בשטח אינה מיושמת יותר. אמצעי מיכון מתקדמים מופעלים לשם ביצוע הפעולות השונות, ובהפעלתם נעשה כל מאמץ למזער נזק לתשתית הקרקע. אחת המטרות של הכריתה והדילול היא למנוע ככל האפשר התפתחות של אוכלוסיות גדולות של מזיקי יער, במיוחד התפתחות חיפושיות הקליפה באותם עצים שנפגעו ונחלשו בעקבות השריפה. בתהליך זה מושגת גם הקטנת כמות הביומסה היבשה ביער המתחדש, ובכך מצטמצמת הסכנה לשריפות הרסניות בעתיד. כאשר משאירים את הגזעים ואת הענפים השרופים בשטח ללא טיפול, התפרקותם אורכת שנים רבות, והחומרים עשויים לשמש חומר דליק שעלול להפוך כל אירוע שריפה שיתרחש בעתיד באותו שטח לאסון.
לידים:
לפי דיווח שלהמדען הראשי במשרד להגנת הסביבה. כ-40 אלף דונם נשרפו,רובם של חורש ים תיכוני ובתה עשבונית, 14 אלף מהם בשטחי שמורות וגנים לאומיים. הפגיעה היתה בגולן ובגליל- בעיקר בגליל העליון - ופגיעה קשה במיוחד נרשמה בשמורת הרמירון, בה נשרפו כ-1,200 דונם, שהם כ-15% משטח היער.
מסתבר כי בעקבות שריפות מבוקרות, שתכליתן מניעת שריפות אקראיות, גדלה מחדשהצמחייה בשטח השרוף. תוך כדי כך קולטת הצמחייה פחמן דו-חמצני מן האוויר ומטמיעהאותו בתהליך הפוטוסינתזה. לאמיתו של דבר, שריפות מסוגים מסוימים עשויות לזרז צמיחהמחודשת, בכך שהן מעודדות תהליכי נביטה והתפתחות של צמחים.
מתברר כי נטיעה אינהבהכרח המעשה הנכון. יש גישות שאומרות ’לא לעשות כלום’, יש כאלה שאומרים שלא טובאפילו לעקור את הגזעים השרופים, יש להותיר 10-5 עציםשרופים לדונם, כדי לאפשר שיקום באמצעות ציפורים המפיצות זרעי צמחים.
קק"ל נוקטת בגישה המתבססת על תהליכים של שילוב שיטות חידוש באופן טבעי ועל טיפוח שרידי עצי חורש טבעי. במקומות שבהם אין שרידים כאלה במידה מספקת, נעשה שיקום באמצעות נטיעה מלאה או חלקית, תוך שימוש במגוון מינים יערנים המתאימים לבתי הגידול השונים.
 
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור