נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > מאמרים > עדות
4 לאוקטובר 2007
עדות
לילך לביא, 04/10/2007 -
בית הספר החורש בזיכרון יעקב הרחיב השנה את תוכנית הלימודים "עדות של ניצולי" להוראת השואה בכיתות ה’. התוכנית הביאה לפני שנתיים להענקת הפרס הארצי להוראת השואה ע"ש שלום לוין לבית הספר החורש.
בית הספר הממלכתי קהילתי החורש בזיכרון יעקב מפעיל החל משנת תשס"ב (2001 – 2002) תכנית לימודים ייחודית אשר מבקשת להקנות ללומדים מושגים בסיסיים הקשורים לשואת העם היהודי במלחמת העולם השנייה, להפגישם עם ניצולי שואה וליצור מודעות באמצעות הדיאלוג של התלמיד עם ניצולי השואה ועם עברו.
 
במהלך השנים הורחבה התוכנית והועמקה. היא כוללת כעת שילוב תכנים ספרותיים, שילוב הוראה רב תחומית באמצעות תכנים אמנותיים במוזיאון הבית ספרי, שילוב המחשב בהוראת ההיסטוריה, שילוב יציאות חוץ בית ספריות (ביקור ב"יד ושם" בשנה הראשונה של הפעלת התוכנית ו"יד לילד" בבית לוחמי הגטאות בשאר השנים), אירוח ניצולי שואה בבית הספר במהלך כל שנת הלימודים וגביית עדויות מהם, קיום טקס הזיכרון ליום השואה והגבורה, קיום פאנל בהשתתפות הצוות החינוכי, ניצולים, תלמידים והורים וכן שיעורים עיוניים שמטרתם להעשיר את התלמידים בידע ובניתוחו. במהלך התוכנית התלמידים מגישים שורה של מטלות ובהן עבודת גמר ובה עדות הניצול, ניתוח תמונות וציורים, מצגות מחשב וכן הצגות בעל פה של הממצאים שאספו.
 
תוכנית "עדות של ניצול" משלבת בתוכה מטרות שונות כמו הכרת מושגי יסוד הקשורים בשואת העם היהודי ומלחמת העולם השנייה, הבנת מושג הגזענות ואת הסכנה בהתפתחות הגזענות לשנאת עם, אפשרות לנתח את הקשר בין השואה לבין חיים ריבוניים של העם היהודי במדינת ישראל, הבנת והכרת סכנות הכחשת השואה בימינו ובעתיד ופיתוח רגש של הזדהות וכבוד כלפי ניצולי השואה. תוכנית הלימודים "עדות של ניצול" מבוססת על אלמנטים מתוך הרציונל של הוראת השואה כפי שמעובדת על ידי מוסד "יד ושם" לילדים צעירים (אף בגיל הגן) ועל ידי "יד לילד" שבבית לוחמי הגטאות (שתחום התמחותו היא הוראת השואה לגיל הצעיר). מורות השכבה אף משתלמות ב"יד לילד".
 
במפגש עם ניצולי השואה מושגים יעדים נוספים כמו חיבור עם קרבנות השואה כפרטים. התכנית הינה תכנית רב-תחומית והיא נלמדת במספר ערוצים: שיעורים עיוניים בהם ירכשו התלמידים ידע על התקופה, איתור ניצול שואה וראיון מונחה עמו, תיעוד הראיון והוספת חומר ממקורות משניים (ספרים, אתרי אינטרנט), כתיבת עבודה עיונית או אפשרות להכנת סרט וידאו, שיעורי ספרות סביב הספר "האי ברחוב הציפורים" מאת אורי אורלב. בחלק מהשנים שבהן הופעלה התוכנית הסופר הגיע לבית הספר ונפגש עם התלמידים שקראו את ספרו. אורי אורלב עבר את השואה בפולין כילד, וזכה לפרסים רבים על כתיבתו והחשוב שבהם הוא פרס אנדרסן לספרות ילדים בשנת 1996.
התוכנית "עדות של ניצול" מאפשרת אינטגרציה איכותית אשר נבחנת על פי מידת הלכידות הפנימית של המושגים והתכנים המרכיבים את הנושא הלימודי שסביב היסוד המארגן. לכידות זו מתאפשרת על ידי תהליך שיש בו למידה היסטורית של המושגים והתהליך שהביא לפרוץ מלחמת העולם השנייה ולשואה, גביית עדותם של הניצולים ודיאלוג עם החברים בכיתה סביב סוגיות העולות מתוך שלל החמרים שאליהם נחשפים התלמידים. עוד באים לידי ביטוי היבטים אינדיבידואליים של התפתחות לאורך זמן. בתכנון הלימודים לנושא השואה מושם דגש לגיל הלומדים ולהתאמת חומרי הלמידה ליכולת הרגשית של הלומדים. בין היתר מתודרכים הניצולים על ידי הצוות החינוכי של בית הספר טרם מתן העדות. העבודה מלווה בסדנאות בכיתה בדבר דרך הראיון הרצויה, מחולקים דפי עבודה שבהם מתודרכים התלמידים כיצד לאתר את הניצול וכיצד לבנות את הראיון באופן שישלב שאלות פתוחות ושאלות סגורות. מושם דגש על מעבר מודרג משלב לשלב. בתחילתו של התהליך מכונסים כל ההורים של השכבה לערב שבו מתקיים דיון מעמיק בנושא חשיבות העיסוק ומחולקת תוכנית הלימודים באופן מסודר. עבודת הצוות של השכבה מתואמת לכל אורך הדרך כדי למנוע אפשרות של אי התמודדות עם שאלות שעולות במהלך התהליך.
 
בנוסף לכך מתקיימים שיעורי אמנות סביב נושא השואה ועבודה במוזיאון הבית ספרי. שיעורי מחשב סביב נושא השואה, מאגרי מידע והכנת עיתון אינטרנט בתחום זה, אימוץ אתר אנדרטת זיכרון יעקב לזכר השואה ושיתוף פעולה עם קהילת ניצולי השואה בישוב. יציאות חוץ בית ספריות סביב נושא השואה, הכנת טקס יום השואה הבית ספרי והשתתפות בפאנל ניצולים, מורים, תלמידים והורים. הדרכת תלמידים צעירים במוזיאון החורש סביב יום השואה.
תלמידי השכבה בשנת הלימודים הנוכחית (תשס"ז) הפיקו השנה אתר אינטרנט סביב "עדות של ניצול" ובו יוכנסו כל תוצריהם לטובת כלל הציבור.
בית הספר החורש מעמיד במרכז עשייתו את הדיאלוג. תחת ערך זה מתבצעת התוכנית כאשר התלמידים לא רק לומדים על דיאלוג והקשבה אלא מממשים ערכים אלה באמצעות תחומי הדעת השונים. כך מממשים ערך מרכזי וחשוב בחיי בית הספר באמצעות נושא השואה וכך יוצרים אינטגרציה בין האני מאמין והחזון הבית ספרי לבין תוכנית הלימודים הבית ספרית.
 
 
בוקסה: שיתוף פעולה בינלאומי
תלמידי בית הספר הממלכתי-קהילתי החורש בזכרון יעקב, בניהולו של אריה קיזל, משתתפים השנה לראשונה בתוכנית קריאה בינלאומית סביב ספר אודות השואה. התוכנית מנוהלת על ידי קרן רקנטי ו"יד לילד" בבית לוחמי הגטאות והיא מופעלת בבית הספר החורש כחלק מתוכנית הלימודים הייחודית "עדות של ניצול" שזיכתה לפני שנתיים את בית הספר בפרס הארצי על שם שלום לוין להוראת השואה במדינת ישראל. בתוכנית הייחודית משתתפים תלמידים דוברי אנגלית מהחורש משכבת כיתות ו’. התוכנית החדשה מעמידה במרכזה את שיתוף הפעולה בין תלמידים ישראלים ותלמידים יהודים מארצות אחרות סביב נושא השואה. השנה משתף החורש פעולה עם תלמידים מבית הספר היהודי בדאלאס. התוכנית הייחודית מופעלת בהצלחה רבה בכתות ו’ עד ט’ בעשרות בתי ספר ישראלים ואמריקאים. התלמידים קוראים ספר על ילדים בני גילם שחיו בתקופת השואה ומשתפים זה את זה בדעותיהם, רעיונותיהם ומחשבותיהם על הספר. בעבודה משותפת זו בוחנים התלמידים את יחסם לשואה ואת השפעתה עליהם כיהודים, כישראלים, כאמריקאים וכבני אנוש.
מטרות התוכנית הן היכרות עם עולמם של ילדים שחיו בתקופת השואה, העמקת הידע בנושא השואה בדרך סיפורית וחווייתית תוך שילוב דיונים בקבוצות למידה קטנות ופעילות יצירתית, יצירת דיאלוג בין תלמידים מישראל לבין תלמידים מארצות אחרות על נושאים ערכיים, על פלורליזם תרבותי ועל חינוך לדמוקרטיה וסובלנות, היכרות עם הסופר אורי אורלב וספריו העוסקים בילד היהודי בשואה וכן טיפוח למידת חקר המשלבת נושאי לימוד הומניסטיים וטכנולוגיה מתקדמת, עבודה משותפת בקבוצות והכנת עבודות ופרויקטים אישיים של תלמידים. בשלב הראשון של התוכנית התקיימה היכרות בין התלמידים המשתתפים בפרוייקט. התלמידים מבית הספר החורש שולחים לעמיתיהם תעודות זהות אישיות וקבוצתיות בהן הם מספרים על עצמם, על בית ספרם ועל הקהילה בה הם חיים. השלב השני של התוכנית כולל קריאה משותפת שמתמקדת בספר האי ברחוב הציפורים מאת הסופר אורי אורלב .
 
לידים:
 
השבוע יצאו תלמידי כיתות ה’ של החורש לנקות את אנדרטת השואה בזיכרון * התלמידים ארחו את הוריהם בערב במוזיאון בית הספר שבו הציגו תמונות וציורים מתקופת השואה * ניצולי שואה יתארחו בטקס יום השואה בבית הספר
 
 
תוכנית "עדות של ניצול" משלבת בתוכה מטרות שונות כמו הכרת מושגי יסוד הקשורים בשואת העם היהודי ומלחמת העולם השנייה, הבנת מושג הגזענות ואת הסכנה בהתפתחות הגזענות לשנאת עם, אפשרות לנתח את הקשר בין השואה לבין חיים ריבוניים של העם היהודי במדינת ישראל, הבנת והכרת סכנות הכחשת השואה בימינו ובעתיד ופיתוח רגש של הזדהות וכבוד כלפי ניצולי השואה.
 
בתכנון הלימודים לנושא השואה מושם דגש לגיל הלומדים ולהתאמת חומרי הלמידה ליכולת הרגשית של הלומדים. בין היתר מתודרכים הניצולים על ידי הצוות החינוכי של בית הספר טרם מתן העדות. העבודה מלווה בסדנאות בכיתה בדבר דרך הראיון הרצויה
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור