נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > מאמרים > אמיר מח’ול מואשם בריגול חמור
29 למאי 2010
אמיר מח’ול מואשם בריגול חמור
יואב איתיאל, 29/05/2010 - 13:47
כתב אישום בגין ריגול חמור הוגש בשבוע שעבר כנגד אמיר מח’ול, תושב חיפה, תוך שהוסר צו איסור הפרסום על מעצרו. לטענת המדינה קיים מח’ול ביודעין מגע עם סוכני חוץ מטעם ארגון חזבאללה, ובכללם חסן ג’אגא, סוכן זר ומפעיליו של הנאשם מלבנון, ללא הסבר סביר לכך, כל זאת ביודעו כי הסוכנים הנ"ל עסקו, או נשלחו לעסוק, מטעם ארגון מחבלים או למענו, באיסוף ידיעות סודיות או במעשים אחרים העשויים לפגוע בביטחון מדינת ישראל וכן ביודעו כי הללו חברים בארגון מחבלים או קשורים בו או פועלים בשליחותו. בעשותו כן, טוענת המדינה, קשר הנאשם קשר לסייע לאויב, קרי לארגון המחבלים חזבאללה, במלחמתו נגד ישראל וכן עשה מעשים שונים שיש בהם כדי לסייע לאויב במלחמתו נגד ישראל , מתוך כוונה לסייעו בכך, וזאת לרבות בדרך של מסירת ידיעות בכוונה שתגענה לידי האויב או ביודעין שהן עשויות להגיע לידי האויב . עוד בעשותו כמתואר מסר אמיר מח’ול לטענת המדינה ידיעות וידיעות סודיות כשאינו מוסמך לכך ומתוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה. [לכתב האישום כלשונו]
כתב אישום בגין ריגול חמור הוגש בשבוע שעבר כנגד אמיר מח’ול, תושב חיפה, תוך שהוסר צו איסור הפרסום על מעצרו. לטענת המדינה קיים מח’ול ביודעין מגע עם סוכני חוץ מטעם ארגון חזבאללה, ובכללם חסן ג’אגא, סוכן זר ומפעיליו של הנאשם מלבנון, ללא הסבר סביר לכך, כל זאת ביודעו כי הסוכנים הנ"ל עסקו, או נשלחו לעסוק, מטעם ארגון מחבלים או למענו, באיסוף ידיעות סודיות או במעשים אחרים העשויים לפגוע בביטחון מדינת ישראל וכן ביודעו כי הללו חברים בארגון מחבלים או קשורים בו או פועלים בשליחותו. בעשותו כן, טוענת המדינה, קשר הנאשם קשר לסייע לאויב, קרי לארגון המחבלים חזבאללה, במלחמתו נגד ישראל וכן עשה מעשים שונים שיש בהם כדי לסייע לאויב במלחמתו נגד ישראל , מתוך כוונה לסייעו בכך, וזאת לרבות בדרך של מסירת ידיעות בכוונה שתגענה לידי האויב או ביודעין שהן עשויות להגיע לידי האויב . עוד בעשותו כמתואר מסר אמיר מח’ול לטענת המדינה ידיעות וידיעות סודיות כשאינו מוסמך לכך ומתוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה. [לכתב האישום כלשונו]

השתלשלות האירועים

לטענת המדינה פגש אמיר מח’ול (אמיר בן חנא מח’ול) סוכן של ארגון החזבאללה בירדן בסביבות שנת 2004 ומאז עמדו השניים בקשר זה עם זה. הסוכן, חסן ג’אגא, אשר מקורו מלבנון השתייך לארגון החזבאללה ופעל מטעמו בירדן, כאשר תפקידו כסוכן חוץ כלל, בין היתר, גיוס סוכנים לטובת פעילותו של הארגון, חיבורם של מגויסים להמשך הפעלה מול הארגון וסיוע בהעברת משימות למגויסים במקרים בהם התקיים ניתוק קשר עם המפעילים.
המדינה טוענת כי לאחר מלחמת לבנון השנייה נודע לנאשם אמיר מח’ול כי חסן הנו נציג ארגון החזבאללה וכי הוא פועל בשליחותו. חרף מודעותו של אמר מח’ול להיותו של חסן סוכן חוץ מטעם הארגון, התהדקו הקשרים בין מח’ול לחסן וכללו מפגשים ושיחות אודות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אודות עמידות החברה הישראלית להתקפות הארגון על העורף, אודות תפקידם הראוי של ערביי ישראל במאבק הפלסטיני וכיוצ"ב .

בשנת 2008, במועד שאינו ידוע במדויק למדינה, קשר לטענתה מח’ול עם חסן קשר לסייע לארגון החזבאללה במלחמתו נגד ישראל, לרבות בדרך של מסירת ידיעות שונות לארגון, כל זאת במענה לפניות שיועברו לו מעת לעת ע"י נציגי הארגון.

בהמשך לקשר ולשם קידומו, כך ע"פ כתב האישום, תאמו אמיר מח’ול וחסן כי מח’ול יצא לקופנהגן שבדנמרק, כשהוא מצויד במחשבו הנייד, וזאת כדי שיפגוש שם בסוכן מטעם הארגון אשר ידאג לספק למח’ול אמצעי תקשורת סודי בינו לבין הארגון.

ע"פ האישומים נסע מח’ול לקופנהגן בשנת 2008 כשהוא מצויד במחשבו הנייד. סוכן מטעם הארגון יצר עם מח’ול קשר טלפוני ותאם עמו מקום מפגש בעיר . אמיר מח’ול והסוכן הזר נקטו לקראת מפגשם באמצעי זהירות שונים, כולל שינוי מקום המפגש ובדיקות שנועדו למנוע עיקוב אחריהם. במהלך המפגש בין השניים, הציג עצמו הסוכן בפני אמיר מח’ול כשליח ארגון החזבאללה והתקין במחשבו של מח’ול ובהסכמתו, תוכנת הצפנה, אשר נועדה לאפשר לאמיר מח’ול חלופת מסרים מוצפנים עם מפעיליו מהארגון.

לטענת המדינה הסכים מח’ול לקבל מהסוכן הזר נוסף לתוכנת ההצפנה גם כתובת אי מייל אליה יתקשר לשם פניה אל מפעיליו מטעם הארגון ואשר באמצעותה ימסור להם את המידע המבוקש על ידם . עוד במהלך המפגש האמור, קיבל אמיר מח’ול מידי הסוכן הזר הסבר מפורט אודות דרכי השימוש בתוכנת ההצפנה ואודות האופן שבו עליו לשלוח את מסריו בכדי שלא להתגלות ע"י שרותי הביטחון. לבסוף, הציע הסוכן הזר למח’ול כסף מזומן לכיסוי הוצאות ביקורו בקופנהגן. קבלת תוכנת ההצפנה וההסכמה בין אמיר מח’ול לסוכן הזר אודות הפעילות העתידית באמצעותה, כך לטענת המדינה, נעשו כאשר אמיר מח’ול מודע לכך שיש במעשיו כדי לסייע לארגון במלחמתו נגד ישראל ומתוך כוונה לסייעו בכך.

מח’ול שב עם תכנת ההצפנה לישראל ומאז, ובאורח מתמשך, עמד בקשר אינטרנטי מוצפן עם מפעיליו מהארגון, כאשר מעת לעת הוא מעביר לארגון ידיעות מגוונות בהתאם לנושאים אודותיהם ביקש הארגון את התייחסותו, הכל מתוך כוונה לסייע לארגון במלחמתו נגד ישראל, וזאת כמפורט בכתב האישום.

במסגרת הקשר האינטרנטי בין אמיר מח’ול למפעיליו מהארגון, התבקש מח’ול במסרים מוצפנים אשר הגיעו אליו, למסור לארגון ידיעות אודות בסיסים צבאיים, סדרי שמירה ותחמושת; ידיעות אודות מתקני השב"כ באזור חיפה ומתקן המוסד במרכז הארץ; ידיעות אודות מקומות אסטרטגיים במדינה; ידיעות אודות סדרי אבטחה במחנה הקריה בת"א; ידיעות אודות מחנה נחשונים באזור הסמוך לראש העין; וידיעות אודות מידת עמידותה של החברה הישראלית לאחר מלחמת לבנון השנייה . לטענת המדינה התבקש אמיר מח’ול ע"י הארגון גם לספק לו מידע בנוגע לישראלים ממוצא רוסי המצויים בקשיים כלכליים אותם ניתן יהיה לנסות לגייס לפעילות לטובת הארגון ואודות ישראלים ממוצא ערבי שבעיני הנאשם ניתן יהא לגייסם לטובת הארגון. כן התבקש מח’ול, הכל ע"פ כתב האישום, לספק מידע אודות מקום מגוריו של ראש השב"כ וסידורי אבטחה בנסיעות של שיירות ראש הממשלה ושר הביטחון. לאחר ניסיון פיגוע בקריון לב המפרץ התבקש אמיר מח’ול להעביר לארגון סרטים אודות המקרה.

המדינה מאשימה כי בהמשך לקשר ולשם מימושו, ובמענה לבקשות מפעיליו מהארגון כמתואר, שלח אמיר מח’ול באמצעות תוכנת ההצפנה למפעיליו, בלא פחות מעשר הזדמנויות, מסרים מוצפנים ובהם ידיעות רבות הכוללות בין היתר מידע בנושאים הבאים:

- ידיעות אודות מיקומו ומבנהו של מתקן השב"כ בג’למה ואודות מיקומם של מתקני שב"כ בחיפה, כולל כתובת מדויקת, דרכי הגעה וסידורי אבטחה שונים.
- ידיעה אודות מיקומו של מפעל רפא"ל הסמוך לכביש עכו-חיפה.
- ידיעה המתייחסת למיקומו של מתקן המוסד במרכז הארץ.
- ידיעה הנוגעת לבסיס נחשונים, שמקורה בתצפית שקיים הנאשם לעבר המקום, לפיה מדובר בבסיס השייך ככל הנראה לאמריקאים, אשר מוקף בגדר ולא ניתן לראות בו תנועת אנשים או כלי רכב. עוד מסר מח’ול במענה לשאלה בעניין זה, את מספר הביתנים אותם ראה בתוך הבסיס הנ"ל.
= התייחסות מח’ול לנושא מקום מגוריו של ראש השב"כ לאחר ברור שניסה הנאשם לערוך בעניין זה.
- המדינה מאשימה כי מח’ול נענה לבקשות הארגון, ובמסגרת הקשר ולשם מימושו, מסר למפעיליו שמות ופרטים אישיים של 6 ישראלים תושבי חיפה, סחנין ואום אל פחם, תוך ציון העובדה שלהערכתו ניתן יהיה ליצור עמם קשר במגמה לגייסם לפעילות לטובת הארגון.
- בנוסף, ובמענה לבקשת הארגון לקבל מידע אסטרטגי-פוליטי אודות החברה והמשטר בישראל, העביר לכאורה אמיר מח’ול למפעיליו ידיעות העוסקות בניתוח החוזקות והחולשות של החברה הישראלית בתקופה שלאחר מלחמת לבנון השנייה ובסוגיות הקשורות למוכנות העורף הישראלי לקראת אפשרות של עימות צבאי נוסף בין ישראל לארגון החזבאללה.

בכל התקופה המתוארת בכתב האישום ועד למעצרו של אמיר מח’ול, כך נטען, שמר מח’ול על קשר עם חסן, הן באמצעות האינטרנט, הן באמצעות שיחות סקייפ והן באמצעות מפגשים אישיים רבים במקומות שונים מחוץ לישראל, כל זאת חרף מודעותו לכך שחסן פועל מטעמו של ארגון מחבלים ובשליחותו .

המדינה טוענת כי במהלך המפגשים בין אמיר מח’ול לסוכן חסן, שוחחו השניים, בין היתר, על הפעלתו של אמיר מח’ול מול נציגי הארגון, כאשר חסן מדרבן את מח’ול להשיב במהירות למפעיליו ולעיתים מקבל ממח’ול בצורה בלתי אמצעית את המידע אותו אמור היה מח’ול לשלוח גם ע"י תכנת ההצפנה .

לאחר מעצרו ב – 10/8/09 של ראוי סולטאני, שנעצר והואשם בעבירות ביטחון לטובת ארגון חזבאללה, כך ע"פ כתב האישום, חשש אמיר מח’ול כי ייתפש ע"י כוחות הביטחון ולפיכך השמיד את תכנת ההצפנה שבמחשבו וזרק את הדיסק הקשיח ששימש אותו לפח האשפה.

משעדכן מח’ול את חסן כי מחק את תכנת ההצפנה שלו, בעקבות מעצרו של סולטאני, שוחחו השניים לכאורה על האפשרות כי תותקן במחשבו של מח’ול תכנת הצפנה חדשה ובטיחותית יותר, במהלך נסיעה של אמיר מח’ול אל מחוץ לישראל.

לטענת הפרקליטות בתאריך 21/4/10 הורה חסן לאמיר מח’ול לצאת את הארץ בדחיפות לירדן או לקפריסין מבלי שפרט בפניו את הסיבה לכך. חרף מודעותו של מח’ול להיותו של חסן סוכן זר מטעם הארגון וחרף חריגותה ובהילותה של ההוראה דנן, ניסה מח’ול למחרת בבוקר לקיים את הוראתו של חסן ולצאת מישראל לירדן, אולם יציאתו נמנעה בצו מנהלי.

האישומים

מגע עם סוכן חוץ - עבירה לפי סעיף 114 לחוק העונשין , התשל"ז -1977 (להלן: חוק העונשין) ( ריבוי עבירות ). קשר לסייע לאויב במלחמה – עבירה לפי סעיפים 99+92 לחוק העונשין ( ריבוי עבירות ). סיוע לאויב במלחמה - עבירה לפי סעיף 99 לחוק העונשין ( ריבוי עבירות ). ריגול – עבירה לפי סעיף 112(א) לחוק העונשין ( ריבוי עבירות ). ריגול חמור – עבירה לפי סעיף 113(ב) לחוק העונשין ( ריבוי עבירות ).

המדינה מתכוונת לזמן 28 עדי תביעה, רובם אנשי שירותי הביטחון המצויינים בכתב האישום בכינויים המבצעי בלבד.
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
זה רק אני והמכונית שלי – 3 עובדות על תאונה עצמית
מצטיינות הנשיא לשנת 2021
יוצאים לדרך: נבחר מתכנן לפארק הנחל – ’’הואדי’’
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור