נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > מאמרים > אמיר מח’ול: כתב האישום
29 למאי 2010
אמיר מח’ול: כתב האישום
RWQkpDNmteljJdL, 29/05/2010 - 13:47
מגע עם סוכן חוץ - עבירה לפי סעיף 114 לחוק העונשין , התשל"ז -1977 ( להלן: חוק העונשין ) ( ריבוי עבירות ). קשר לסייע לאויב במלחמה – עבירה לפי סעיפים 99+92 לחוק העונשין ( ריבוי עבירות ). סיוע לאויב במלחמה - עבירה לפי סעיף 99 לחוק העונשין ( ריבוי עבירות ). ריגול – עבירה לפי סעיף 112(א) לחוק העונשין ( ריבוי עבירות ). ריגול חמור – עבירה לפי סעיף 113(ב) לחוק העונשין ( ריבוי עבירות ).
בבית משפט המחוזי בחיפה ( בפני הרכב )                                               ת.פ.   10 /  
חובת מינוי סניגור                                                                                  פמ"ח: 4148/10
 
המאשימה:                              מדינת ישראל
 
                                              נ ג ד
 
הנאשם:                                  אמיר בן חנא מחול
                                              יליד 1958 ת.ז. 055188825
                                              מרח’ עבאס 83, חיפה    ( כעת במעצר )
                                             
 
כתב אישום
 
הנאשם מואשם בזה כדלקמן:
 
א. העובדות:
 
כללי:
1.              ארגון החזבאללה הנו ארגון מחבלים כהגדרתו בחוק העונשין, התשל"ז - 1977 וכן מוגדר כהתאחדות בלתי מותרת בהתאם להכרזת שר הביטחון מכוח תקנות ההגנה (שעת חרום) וכארגון טרור בהתאם להכרזת הממשלה  מכוח סעיף 8 לפקודה למניעת טרור, תש"ח-1948 (להלן:"הארגון").
2.              עובר לתאריכים הרלוונטיים לכתב האישום, השתייך חסן ג’אגא, אשר מקורו מלבנון         (להלן: "חסן"), לארגון החזבאללה ופעל מטעמו בירדן,  כאשר תפקידו כסוכן חוץ כהגדרתו בחוק העונשין כלל, בין היתר, גיוס סוכנים לטובת פעילותו של הארגון, חיבורם של מגויסים להמשך הפעלה מול הארגון וסיוע בהעברת משימות למגויסים במקרים בהם התקיים ניתוק קשר עם המפעילים.
 
האישום:
3.              הנאשם פגש את חסן בירדן בסביבות שנת 2004 ומאז עמדו השניים בקשר זה עם זה.
4.              לאחר מלחמת לבנון השנייה נודע לנאשם כי חסן הנו נציג ארגון החזבאללה וכי הוא פועל בשליחותו. חרף מודעות הנאשם להיותו של חסן סוכן חוץ מטעם הארגון, התהדקו הקשרים בין הנאשם לחסן וכללו מפגשים ושיחות אודות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אודות עמידות החברה הישראלית להתקפות הארגון על העורף, אודות תפקידם הראוי של ערביי ישראל במאבק הפלסטיני וכיוצ"ב .
5.              בשנת 2008, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, קשר הנאשם עם חסן קשר לסייע לארגון החזבאללה במלחמתו נגד ישראל, לרבות בדרך של מסירת ידיעות שונות לארגון, כל זאת במענה לפניות שיועברו לנאשם מעת לעת ע"י נציגי הארגון (להלן: "הקשר").
6.              בהמשך לקשר ולשם קידומו, תאמו הנאשם וחסן כי הנאשם יצא לקופנהגן שבדנמרק , כשהוא מצויד במחשבו הנייד, וזאת כדי שיפגוש שם בסוכן מטעם הארגון אשר ידאג לספק לנאשם אמצעי תקשורת סודי בינו לבין הארגון.
7.              בהמשך למתואר בסעיף 6 דלעיל, נסע הנאשם לקופנהגן בשנת 2008 כשהוא מצויד במחשבו הנייד. סוכן מטעם הארגון (להלן: "הסוכן הזר") יצר עם הנאשם קשר טלפוני ותאם עמו מקום מפגש בעיר . הנאשם והסוכן הזר נקטו לקראת מפגשם באמצעי זהירות שונים, כולל שינוי מקום המפגש ובדיקות שנועדו למנוע עיקוב אחריהם. במהלך המפגש בין השניים, הציג עצמו הסוכן בפני הנאשם כשליח ארגון החזבאללה והתקין במחשבו של הנאשם ובהסכמתו, תוכנת הצפנה, אשר נועדה לאפשר לנאשם חלופת מסרים מוצפנים עם מפעיליו  מהארגון (להלן: "תוכנת ההצפנה").
8.              הנאשם הסכים לקבל מהסוכן הזר נוסף לתוכנת ההצפנה גם כתובת אי מייל אליה יתקשר לשם פניה אל מפעיליו מטעם הארגון ואשר באמצעותה ימסור להם את המידע המבוקש על ידם . עוד במהלך המפגש האמור, קיבל הנאשם מידי הסוכן הזר הסבר מפורט אודות דרכי השימוש בתוכנת ההצפנה ואודות האופן שבו עליו לשלוח את מסריו בכדי שלא להתגלות ע"י שרותי הביטחון. לבסוף, הציע הסוכן הזר לנאשם כסף מזומן לכיסוי הוצאות ביקורו בקופנהגן. קבלת תוכנת ההצפנה וההסכמה בין הנאשם לסוכן הזר אודות הפעילות העתידית באמצעותה, נעשו כאשר הנאשם מודע לכך שיש במעשיו כדי לסייע לארגון במלחמתו נגד ישראל ומתוך כוונה לסייעו בכך.
9.              הנאשם שב עם תכנת ההצפנה לישראל ומאז, ובאורח מתמשך, עמד בקשר אינטרנטי מוצפן עם מפעיליו מהארגון, כאשר מעת לעת הוא מעביר לארגון ידיעות מגוונות בהתאם לנושאים אודותיהם ביקש הארגון את התייחסותו, הכל מתוך כוונה לסייע לארגון במלחמתו נגד ישראל, וזאת כפי שיפורט להלן;
10.          במסגרת הקשר האינטרנטי בין הנאשם למפעיליו מהארגון, התבקש הנאשם במסרים מוצפנים אשר הגיעו אליו, למסור לארגון ידיעות אודות בסיסים צבאיים, סדרי שמירה ותחמושת; ידיעות אודות מתקני השב"כ באזור חיפה ומתקן המוסד במרכז הארץ; ידיעות אודות מקומות אסטרטגיים במדינה; ידיעות אודות סדרי אבטחה במחנה הקריה בת"א; ידיעות אודות מחנה נחשונים באזור הסמוך לראש העין; וידיעות אודות מידת עמידותה של החברה הישראלית לאחר מלחמת לבנון השנייה . עוד התבקש הנאשם ע"י הארגון לספק לו מידע בנוגע לישראלים ממוצא רוסי המצויים בקשיים כלכליים אותם ניתן יהיה לנסות לגייס לפעילות לטובת  הארגון ואודות ישראלים ממוצא ערבי שבעיני הנאשם ניתן יהא לגייסם לטובת הארגון. כן התבקש הנאשם לספק מידע אודות מקום מגוריו של ראש השב"כ וסידורי אבטחה בנסיעות של שיירות ראש הממשלה ושר הביטחון. לאחר ניסיון פיגוע בקריון לב המפרץ התבקש הנאשם להעביר לארגון סרטים אודות המקרה.
11.          בהמשך לקשר ולשם מימושו, ובמענה לבקשות מפעיליו מהארגון כמתואר בסעיף 10 , שלח הנאשם באמצעות תוכנת ההצפנה למפעיליו, בלא פחות מעשר הזדמנויות, מסרים מוצפנים ובהם ידיעות  רבות הכוללות בין היתר מידע בנושאים  הבאים:
א.      ידיעות אודות מיקומו ומבנהו של מתקן השב"כ בג’למה ואודות מיקומם של מתקני שב"כ בחיפה, כולל כתובת מדויקת, דרכי הגעה וסידורי אבטחה שונים.
ב.       ידיעה אודות מיקומו של מפעל רפא"ל הסמוך לכביש עכו-חיפה.
ג.        ידיעה המתייחסת למיקומו של מתקן המוסד במרכז הארץ.
ד.      ידיעה הנוגעת לבסיס נחשונים, שמקורה בתצפית שקיים הנאשם לעבר המקום, לפיה מדובר בבסיס השייך ככל הנראה לאמריקאים, אשר מוקף בגדר ולא ניתן לראות בו תנועת אנשים או כלי רכב. עוד מסר הנאשם במענה לשאלה בעניין זה, את מספר הביתנים אותם ראה בתוך הבסיס הנ"ל.  
ה.      התייחסות הנאשם לנושא מקום מגוריו של ראש השב"כ לאחר ברור שניסה הנאשם לערוך בעניין זה.
12.          עוד נענה הנאשם לבקשות הארגון, ובמסגרת הקשר ולשם מימושו, מסר למפעיליו שמות ופרטים אישיים של 6 ישראלים תושבי חיפה, סחנין ואום אל פחם, תוך ציון העובדה שלהערכתו ניתן יהיה ליצור עמם קשר במגמה לגייסם לפעילות לטובת הארגון. 
13.          בנוסף, ובמענה לבקשת הארגון לקבל מידע אסטרטגי-פוליטי אודות החברה והמשטר בישראל, העביר הנאשם למפעיליו ידיעות העוסקות בניתוח החוזקות והחולשות של החברה הישראלית בתקופה שלאחר מלחמת לבנון השנייה ובסוגיות הקשורות למוכנות העורף הישראלי לקראת אפשרות של עימות צבאי נוסף בין ישראל לארגון החזבאללה.
14.          בכל התקופה המתוארת בכתב האישום ועד למעצרו של הנאשם, שמר הנאשם על קשר עם חסן, הן באמצעות האינטרנט, הן באמצעות שיחות סקייפ והן באמצעות מפגשים אישיים רבים במקומות שונים מחוץ לישראל, כל זאת חרף מודעותו של הנאשם לכך שחסן פועל מטעמו של ארגון מחבלים ובשליחותו .
15.          במהלך המפגשים בין הנאשם לחסן, כמתואר לעיל, שוחחו השניים, בין היתר, על הפעלתו של הנאשם מול נציגי הארגון, כאשר חסן מדרבן את הנאשם להשיב במהירות למפעיליו ולעיתים מקבל מהנאשם בצורה בלתי באמצעית את המידע אותו אמור היה הנאשם לשלוח גם ע"י תכנת ההצפנה .
16.          לאחר מעצרו ב – 10/8/09 של ראוי סולטאני, שנעצר והואשם בעבירות ביטחון לטובת ארגון חזבאללה (להלן: "סולטאני"), חשש הנאשם כי ייתפש ע"י כוחות הביטחון ולפיכך השמיד את תכנת ההצפנה שבמחשבו וזרק את הדיסק הקשיח ששימש אותו לפח האשפה.
17.          משעדכן הנאשם את חסן כי מחק את תכנת ההצפנה שלו, בעקבות מעצרו של סולטאני, שוחחו השניים על האפשרות כי תותקן במחשבו של הנאשם תכנת הצפנה חדשה ובטיחותית יותר, במהלך נסיעה של הנאשם אל מחוץ לישראל.
18.          בתאריך 21/4/10 הורה חסן לנאשם לצאת את הארץ בדחיפות לירדן או לקפריסין מבלי שפרט בפניו את הסיבה לכך. חרף מודעותו של הנאשם להיותו של חסן סוכן זר מטעם הארגון וחרף חריגותה ובהילותה של ההוראה דנן, ניסה הנאשם למחרת בבוקר לקיים את הוראתו של חסן ולצאת מישראל לירדן, אולם יציאתו נמנעה בצו מנהלי.
 
משמעותם הפלילית של מעשיו של הנאשם:
19.          במעשיו כמתואר לעיל , קיים הנאשם ביודעין מגע עם סוכני חוץ מטעם ארגון חזבאללה, ובכללם חסן ג’אגא, הסוכן הזר ומפעיליו של הנאשם מלבנון, ללא הסבר סביר לכך, כל זאת ביודעו כי הסוכנים הנ"ל עסקו, או נשלחו לעסוק, מטעם ארגון מחבלים או למענו, באיסוף ידיעות סודיות או במעשים אחרים העשויים לפגוע בביטחון מדינת ישראל וכן ביודעו כי הללו חברים בארגון מחבלים או קשורים בו או פועלים בשליחותו.
20.          בעשותו כמתואר בסעיפים 5-13 דלעיל, קשר הנאשם קשר לסייע לאויב, קרי : לארגון המחבלים חזבאללה, במלחמתו נגד ישראל וכן עשה מעשים שונים שיש בהם כדי לסייע לאויב במלחמתו נגד ישראל , מתוך כוונה לסייעו בכך, וזאת לרבות בדרך של מסירת ידיעות בכוונה שתגענה לידי האויב או ביודעין שהן  עשויות להגיע לידי האויב .
21.          עוד בעשותו כמתואר בסעיפים 11- 13 לעיל, מסר הנאשם ידיעות  וידיעות סודיות כשאינו מוסמך לכך ומתוך כוונה  לפגוע בביטחון המדינה.
 
 ב. הוראות החיקוק שלפיהן מואשם הנאשם:
 
1.              מגע עם סוכן חוץ - עבירה לפי סעיף 114 לחוק העונשין , התשל"ז -1977 ( להלן: חוק העונשין ) ( ריבוי עבירות ).
2.              קשר לסייע לאויב במלחמה – עבירה לפי סעיפים 99+92 לחוק העונשין ( ריבוי עבירות ).
3.              סיוע לאויב במלחמה - עבירה לפי סעיף 99 לחוק העונשין ( ריבוי עבירות ).
4.              ריגול – עבירה לפי סעיף 112(א) לחוק העונשין ( ריבוי עבירות ).
5.              ריגול חמור – עבירה לפי סעיף 113(ב) לחוק העונשין ( ריבוי עבירות ). 
 
ג. עדי התביעה:
 
1.              רפ"ק סער שפירא – יאחב"ל , משטרת ישראל.
2.              רפ"ק אלון שהרבני – יאחב"ל , משטרת ישראל.
3.              פקד ישי כהן – יאחב"ל , משטרת ישראל.
4.              המכונה "שאול" – יזומן ע"י המאשימה.
5.              גולן סיאני – מעקב טכני להב 433, משטרת ישראל.
6.              רפ"ק אלדד בצר – יאחב"ל , משטרת ישראל.
7.              אלינוי בוקל - יאחב"ל , משטרת ישראל.
8.              מפקח יעקב מרקוביץ - יאחב"ל , משטרת ישראל.
9.              דני ברבירו - יאחב"ל , משטרת ישראל.
10.          איזי דוידה - יאחב"ל , משטרת ישראל.
11.          עומר בן רדואן סעיד ת.ז. 56282577 – כפר כנא.
12.          מאדי סאדר ת.ז. 33885930 – רח’ עבאס 87, חיפה.
13.          פאריד אבו סאלח ת.ז. 036057206 – רח’ פועה 2 א’ חיפה.
14.          ממדוח אגבריה ת.ז. 066408220 – שכונת אלמידיאן אום אל פחם.
15.          המכונה "נפתלי" – יזומן ע"י המאשימה.
16.          המכונה "פרנקו" – יזומן ע"י המאשימה.
17.          המכונה "רעי" – יזומן ע"י המאשימה.
18.          המכונה "מופז" – יזומן ע"י המאשימה.
19.          המכונה "לביא" – יזומן ע"י המאשימה.
20.          המכונה "ויליאם" – יזומן ע"י המאשימה.
21.          המכונה "אדי" – יזומן ע"י המאשימה.
22.          המכונה "מיכל" - תזומן ע"י המאשימה.
23.          המכונה "דן" – יזומן ע"י המאשימה.
24.          פלט שיחות חברת סלקום.
25.          ד"ר סוהיל אסד – רח’ עבס 90, חיפה.
26.          מאגדה טבאג’א ת.ז. 28150639 – העוגן 9 חיפה ( אזור עין הים )
27.          רותי איסטנבולי – חברת KLM רח’ ז’בוטינסקי 7 , רמת גן.
28.          ודאד מטר ת.ז. 053729075 – רח’ הציונות 81 חיפה .
 
פ"א 49/10  היחידה הארצית לחקירות פשעים חמורים ובינלאומיים
 
הודעה לבית המשפט ולנאשם
עפ"י סעיף 15א(א)(1) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב ) תשמ"ב – 1982 מודיעה המאשימה כי קיימת אפשרות שתבקש מבית המשפט להטיל על הנאשם עונש של מאסר בפועל אם יורשע.
הנאשם יכול לבקש שימונה לו סניגור ציבורי אם מתקיים בו אחד התנאים לזכאות נאשם ייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסניגוריה הציבורית , תשנ"ו - 1995. 
 
חיפה, ‏ט"ז סיון תש"ע (‏29 מאי 2010)
 
 
 עו"ד עמית איסמן                                              עו"ד הדס רוזנברג-שיינרט
         פרקליט מחוז חיפה (פלילי)                סגנית בכירה א’ וממונה לפרקליט מחוז חיפה ( פלילי )
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
זה רק אני והמכונית שלי – 3 עובדות על תאונה עצמית
מצטיינות הנשיא לשנת 2021
יוצאים לדרך: נבחר מתכנן לפארק הנחל – ’’הואדי’’
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור