נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > טורים > הנחת מועדון?
6 ליוני 2008
הנחת מועדון?
יואב איתיאל, 16/08/2007 - 08:40
השאלה אותה העלה העיתון היתה מדוע לא הגישה הועדה המרחבית שומרון כתב אישום גם נגד אהוד וירמי אולמרט, בעלי המשק. שאלה מתבקשת נוספת הינה מדוע מינהל מקרקעי ישראל, בעל הקרקע המוחכרת למשפחת אולמרט, לא פתח בהליכים משלו על השימוש החורג בקרקע שלו. אהוד אולמרט, יש לזכור, היה בשנים 2003-2006 ממלא מקום ראש הממשלה, שר התעשייה, המסחר, התעסוקה והשר הממונה על מנהלת הבדווים בנגב, רשות השידור ובתקופה הנדונה הספיק להיות גם השר הממונה על... מינהל מקרקעי ישראל.
<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=יואב איתיאל’><font color=#772222><b>יואב איתיאל</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a> | <a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=מגזין המושבות’><font color=#772222><b>מגזין המושבות</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>
הועדה המרחבית לתכנון ולבניה שומרון שוב בחדשות. עכשיו, כך מדווח העיתון גלובס, פותח בבדיקה מני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה. מזוז, כך לפי מגזיןG" " של העיתון, החל לבדוק מדוע לא הוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה אהוד אולמרט ואחיו ירמי אולמרט בגין שימוש חורג שנעשה במשק שלהם המצוי בנחלת ז’בוטינסקי בבנימינה.
 
אהוד אולמרט
אהוד אולמרט | מקור התמונה: אתר הכנסת
משק אולמרט הינו נחלה של כ- 34 דונם הכוללים 4.4 דונם עליהם בית מגורים של כ- 160 מ"ר, רפת ולול בחלקה א’, ועוד 30 דונמים לחקלאות בחלקה ב’.
 
הפרשה נחשפה בכתבה שפורסמה בחודש יולי השנה, אבל שורשיה ותיקים הרבה יותר. עיקרה בשימוש חורג שנעשה בנחלת משפחת אולמרט מ- 2003 ע"י השוכר, שהפעיל במקום גן ילדים וקיטנה ואף שיפץ את המושכר והתאים אותו לצרכיו ללא היתר בנייה, וכל זאת על קרקע שייעודה בתכנית בנין העיר הינו מגורים וחקלאות, ולמרות שהתחייב בחוזה השכירות שלא לעשות כן. לא מדובר ב"סתם" גן ילדים אלא במתחם עם בריכות לילדים, מתקנים ושטח לסדנאות. באמצעות עו"ד יצחק גדיש, היועץ המשפטי שלה, הגישה הועדה המרחבית לתכנון ולבניה שומרון כתב אישום נגד השוכר ובחודש אפריל השנה הוא הורשע, נגזר עליו 50 יום מאסר או קנס כספי, ואף הוצא צו הריסה על עבודות הבנייה הבלתי חוקיות.
 
השאלה אותה העלה העיתון היתה מדוע לא הגישה הועדה המרחבית שומרון כתב אישום גם נגד אהוד וירמי אולמרט, בעלי המשק. שאלה מתבקשת נוספת הינה מדוע מינהל מקרקעי ישראל, בעל הקרקע המוחכרת למשפחת אולמרט, לא פתח בהליכים משלו על השימוש החורג בקרקע שלו. אהוד אולמרט, יש לזכור, היה בשנים 2003-2006 ממלא מקום ראש הממשלה, שר התעשייה, המסחר, התעסוקה והשר הממונה על מנהלת הבדווים בנגב, רשות השידור ובתקופה הנדונה הספיק להיות גם השר הממונה על... מינהל מקרקעי ישראל.
 
מוטי קירמאייר, יו"ר הועדה המרחבית שומרון הוא, אמנם גם יו"ר הועד החקלאי של נחלת ז’בוטינסקי אבל לא המינהל ולא הועדה המרחבית מחויבים היו להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה אולמרט למרות שבמקרים רבים אחרים אכן נתבע גם המשכיר במיוחד כאשר ידע על השימוש החורג של השוכר. מינהל מקרקעי ישראל מצידו מטיל תכופות קנס של 5% משווי הנכס על נכסים שלו בהם התקיים שימוש חורג וזאת בגין כל שנה בה התקיים שימוש כזה. בדיקת היועץ המשפטי לממשלה הינה מדוע במקרה הזה לא הוגש כתב אישום על ידי הועדה נגד משפחת אולמרט ומדוע לא פתח המינהל בהליכים נגדם.
 
השוכר הצהיר כי בחוזה השכירות שלו נאסר עליו לבצע שינויים במושכר וכי משפחת אולמרט לא ידעה דבר. את הקשר עם השוכר ניהל על פי הדיווחים ירמי אולמרט, אחיו של ראש הממשלה. ירמי, תא"ל במי"ל, בעבר ראש עיריית גבעת שמואל והיום יו"ר איגוד הכדורסל הישראלי, אישר שיו"ר הוועדה התקשר אליו והתריע על הבנייה הבלתי חוקית של השוכר ב-2003. "גלובס" מוכן לקבל את גרסת משפחת אולמרט כי לא ידעו על השימוש הלא חוקי ברכושם עד 2003, כי אולי לא ביקרו במקום, אבל מעלה תהיות לגבי אי ידיעתם לגבי השימוש החורג בנחלה שלהם מרגע קבלת הפנייה הזו.
 
 

יואב איתיאל הוא מבעלי "קבוצת בראל נכסים"
www.30900.com 
 
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
זה רק אני והמכונית שלי – 3 עובדות על תאונה עצמית
מצטיינות הנשיא לשנת 2021
יוצאים לדרך: נבחר מתכנן לפארק הנחל – ’’הואדי’’
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור