נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > טורים > ושאבתם מים ביגון
16 לנובמבר 2012
ושאבתם מים ביגון
יואב איתיאל, 16/11/2012 - 09:55
מאיפה שואבת "משאבי מים" את התעריפים שלה, מדוע אומרת המועצה המקומית כי טיפולה כושל גם בגביית כספים ומדוע חתכה לה רשות המים מחצית ממיכסות המים. בינתיים ממשיכים כספי התושבים לזרום. א’ ומשפחתו, רכשו זה מכבר דירה בפרוייקט "חלומות כרכור" של "שיכון ובינוי נדל"ן". לפני כשלושה חודשים, הגיע הרגע הגדול והם זכו לעבור ולהתגורר בה. אז, נודע להם כי לפני שיוכלו להנות בה ממים זורמים, הם צריכים להתקשר עם חברת "משאבי מים פרדס חנה-כרכור", חברה פרטית המתפעלת את משק המים של הישוב, שקיבלה לידיה את סמכויות המועצה המקומית בנושא ושפועלת מכוחם. במקרה, "משאבי מים" היא חברת בית של "שיכון ובינוי מים".
מד מים
מאיפה שואבת "משאבי מים" את התעריפים שלה? [צילום: אימג’בנק/thinkstock]

א’ ומשפחתו, רכשו זה מכבר דירה בפרוייקט "חלומות כרכור" של "שיכון ובינוי נדל"ן". לפני כשלושה חודשים, הגיע הרגע הגדול והם זכו לעבור ולהתגורר בה. אז, נודע להם כי לפני שיוכלו להנות בה ממים זורמים, הם צריכים
יואב איתיאל
להתקשר עם חברת "משאבי מים פרדס חנה-כרכור", חברה פרטית המתפעלת את משק המים של הישוב, שקיבלה לידיה את סמכויות המועצה המקומית בנושא ושפועלת מכוחם. במקרה, "משאבי מים" היא חברת בית של "שיכון ובינוי מים". שיכון ובינוי נדל"ן ו"שיכון ובינוי מים" הן בשליטת אותה אשת עסקים, שרי אריסון.


"משאבי מים" דרשה כי א’ ישלם לה סך של כ-1,700 ש"ח, כתנאי לחיבורה של הדירה לרשת המים ולצורך התקנת מד מים פרטי. היה אפילו פירוט: 940.86 ש"ח עבור "התקנת מד מים חדש", 300 ש"ח עבור "פקדון מד מים", ו-450 ש"ח עבור "קריאה". בסה"כ בדיוק נמרץ מתחברים הסכומים האלה ל-1690.86 ש"ח. בחיפה או בחדרה, למשל, משלמים 153 ש"ח.

רוב רוכשי הדירות מביעים אי-שביעות רצון ואפילו מתמרמרים, אבל, בישראל כמו בישראל, גם בוכים וגם משלמים. א’ החליט שלפני שהוא משלם הוא הולך לבדוק את פשר הדרישה לתשלום הבלתי זניח הזה. הוא פנה בעניין בכתב לחברת "משאבי מים", וביקש הסברים. תשובה לא קיבל. אבל גם הוא שילם.


בכל זאת, א’ לא ויתר. פנה לעו"ד עידו שטיינר מחיפה, שנבר בנושא. הוא מצא כי בעבור מד מים, בהיותה כפופה לחוקי העזר של פרדס חנה כרכור, רשאית החברה לגבות אגרה לפי המחיר למד-מים שנקבע ליצרן לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים מ-1957, בתוספת 35%. הוא גם מצא כי במחירון חברת "ארד", הייצרנית, מחיר מד מים ביתי בקוטר "3/4 עומד על 174 ש"ח בלבד. כלומר, משאבי מים רשאית לגבות בגין התקנת מד מים לכל היותר סך של 235 ש"ח שהם הסכום הזה בתוספת 35%. הוא גם העלה כי על פי כללי תאגידי המים, רשאים כיום הגופים האחראים על משק המים עפ"י חוק, לגבות בגין התקנת מד מים סך של 153 ש"ח בלבד. כאמור, "משאבי מים" דורשת כ-941 ש"ח בעבור התענוג, וזה לא נגמר רק בכך.

א’ נדרש ע"י "משאבי מים" לחתום על טופס "דייר נכנס", במסגרתו נדרש כל צרכן המבקש "לזכות" במים זורמים בביתו, להצהיר שידוע לו כי לפי חוק עזר של פרדס חנה-כרכור חלה עליו החובה לשלם "פקדון מד מים" ע"ס 300 ש"ח וכי במידה ולא יפרע את יתרת חובותיו בנכס עם סיום החזקתו בו, יקוזזו יתרות אלו מהפיקדון. כמו כל "דייר נכנס", דרשה ממנו "משאבי מים" להסכים בכתב שידוע לו כי במידה ולא ישולם הפיקדון יחשב הדבר לחוב כלפי החברה ובעקבות כך תהיה רשאית לנקוט כנגדו "הליכי אכיפה לצורך כיסוי".

"כלומר, החברה מבססת את דרישת ’פקדון מד מים’ על הוראות חוק העזר ורואה בו כחוב אותו היא רשאית אף לגבות במסגרת הליכי אכיפה", אומר עו"ד שטיינר. ואכן, חוק העזר של המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור קובע כי באישור
עידו שטיינר
עו"ד עידו שטיינר
המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כזה. אלא, שבדיקת הפרוטוקולים של מליאת המועצה המקומית מאז שנת 2008 מעלה כי לא ניתן אישור שכזה במהלך השנים האחרונות, או שנבחן אישור קודם שניתן לדרישת פקדון שכזה. יתרה מכך, בדיקה הפרוטוקולים העלתה כי המועצה אף הבהירה לחברה מספר פעמים כי אינה רשאית לדרוש דרישות כאלה ואחרות מתושבי המועצה.

פניה לרשות המקומית העלתה כי זו אכן לא אישרה את הנושא. "הרשות המקומית בדקה את הנושא והגיעה למסקנה כי המדובר בגבייה בלתי חוקית", טוען עו"ד עידו שטיינר.

כך למשל, עולה גם מתכתובת בין היועץ המשפטי של המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור, עו"ד ג’ובראן ג’ובראן, מחודש יוני השנה, לבין עורך דינו של תושב אחר אשר חויב בתשלומים האלה. "מהנתונים שהצטברו בידינו עולה כי "משאבי מים" גובה סכומים מהתושבים ללא כל סמכות ובניגוד לתעריפים הקבועים בחוק". קובע עו"ד היועץ המשפטי המלין כי המועצה המקומית פנתה אל "משאבי מים" במכתב התראה, אשר נשלח על ידי מהנדס המועצה, אך כי מכתב זה, בדומה לפניות רבות, לא נענה וכי "משאבי מים" "איננה משתפת פעולה עם המועצה".

זו בעיה, כיוון שבמסגרת הזיכיון של "משאבי מים", נקבע כי המועצה המקומית ותאגיד עירוני שהוקם על ידה, ושבינתיים פורק, הם בעלי הסמכות החוקית וה"רגולטורים" על פעילות החברה הפרטית הזו ומליאת המועצה נדרשת לאשר את פעולות החברה כבעלת הסמכות החוקית.


זאת, אחרי שבשנת 1998, החליטה המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור להפריט את משק המים והביוב שלה ופרסמה מכרז בנדון. "משאבי מים" זכתה במכרז ובמסגרתו התחייבה לספק את השירותים לתושבי המועצה תמורת תשלום קבוע למועצה, כאשר החברה גובה את האגרות וההיטלים הנוגעים להפעלת משק המים והביוב ישירות מן הצרכן.
לאחרונה, עולות ויותר תלונות כנגד "משאבי מים", הרבה מעבר לתשלומי הדיירים החדשים. גם לראש המועצה, חיים געש, נמאס. בשבוע שעבר, שיגר מכתב בהול למנכ"ל "משאבי מים", מומי צח. "ההידרדרות במצב משק המים הפרדס חנה-כרכור הגיעה למצב שאין נמוך ממנו", קובל בו ראש המועצה, ומדווח על "15 פיצוצי מים בכל רחבי המועצה, המשך רצוף של הפסקות ולחץ מים נמוך במערב המושבה ובשכונת נווה פרדסים".

געש: "כפי שהדברים נראים איבדתם שליטה על משק המים, מה שמביא לפגיעה אנושה באיכות חיי התושבים". הוא מתרה בחברה להחזיר את משק המים לתקינות, ומאיים כי המועצה שומרת לעצמה לנקוט בכל צעד כדי להשיב לתושבים את איכות החיים שהם ראויים לה. העתקים ממכתבו שלח געש ליו"ר רשות המים, אלכס קושניר ולמנכ"ל "שיכון ובינוי", עופר קוטלר.

כלכליות התנהלותה של חברת "משאבי מים" מונחת תחת מכבש. במאי השנה, הורה מנהל רשות המים והביוב להפחית את כמות המים שהוכרה לה בשנה שעברה, ב-50%. זאת, כיוון שב-2010 הגישה ללא חתימת עורך דין דו"ח בו היא מחויבת ע"פ ההתקשרות עם רשות המים. הערכת החברה היא כי המהלך הסב לה נזק של 2.7 מיליון ש"ח. בבית הדין הארצי לעניני מים מתנהל דיון בערר שהגישה "משאבי מים" כנגד ההחלטה. ההליך עומד לפני מתן פסק דין, אך הוא מתעכב כעת, בשל פטירתו בשבוע שעבר של גדעון הרמלין, אחד מחברי ההרכב של השופט רון שפירא, המשמש כאב בית הדין.

חשבון שערך עו"ד שטיינר, מעלה כי בגין העלויות שגבתה "משאבי מים" מהדייר החדש א’, נגבו על ידה מדיירים חדשים, ביתר, בשבע השנים האחרונות, סך כולל של 2,192,685 ש"ח, אשר נכון להיום, בצירוף ריבית והצמדה, עומדים על סך של 2,833,889 ש"ח.

עכשיו יוצא עו"ד עידו שטיינר לפעולה. השבוע, יחד עם עו"ד דן נחליאלי, הגיש תביעה ייצוגית כנגד "משאבי מים". בתביעה מיוצג כבר א’ מהסיפור הזה, ותושבים אחרים יכולים להצטרף ולהלחם על השבת כספיהם. מי יכול להצטרף? כל מי ששילם לחברת "משאבי מים" תשלום כלשהו עבור התקנת מד מים, לרבות תשלומים תחת הכותרת "פקדון" או "קריאה", מעבר לקבוע בחוקי העזר.

תגובת המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור: "המועצה סבורה שיש בסיס לטענות, היות והיא פנתה בעבר אל "משאבי מים" בנושא. "משאבי מים" סירבה להמציא את חוות הדעת שעליה היא מסתמכת בגביה הנטענת. לפי חוות דעת היועמ"ש למועצה אין למשאבי מים סמכות לגבות תשלומים אלה נשוא התביעה. נושא גביית התשלומים מצטרף לשורה ארוכה של מחדלים ונזקים אשר נגרמו על ידי חברה זו. אנו רואים בחומרה רבה את תפקודה הלקוי של החברה בכל הנוגע למתן שירות לתושבים (כולל גביית הכספים) ואת טיפולה הכושל בתשתיות המים. אנו פועלים בכל כלי ואפיק חוקי אשר ברשותנו על מנת להביא לניתוק מוחלט מהחברה ומשירותיה, ולסילוק ידה מהטיפול במשק המים והביוב של הרשות".

אין תגובה מחברת "משאבי מים". פנינו בבקשה לתגובה לסמנכ"ל הכספים של "משאבי מים", המשמש גם כסמנכ"ל הכספים של "שיכון ובינוי מים", ערן חשאי, הממלא את מקומו של מנכ"ל החברה ומנכ"ל "שיכון ובינוי מים", מומי צח, אשר בחברה מסרו כי בימים אלה הוא נבצר מסיבות רפואיות. חשאי, שמע את השאלות, וביקש שתועברנה אליו בכתב. עד סגירת הגיליון לא נתקבלה תגובה.
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
זה רק אני והמכונית שלי – 3 עובדות על תאונה עצמית
מצטיינות הנשיא לשנת 2021
יוצאים לדרך: נבחר מתכנן לפארק הנחל – ’’הואדי’’
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור