נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > טורים > גם לחלות בסרטן צריך מזל
31 ליולי 2008
גם לחלות בסרטן צריך מזל
ענבר דותן, 30/07/2008 - 22:04
"לא תקבל את התרופה בחינם, כי אתה לא חולה בסרטן הנכון", הודיעה קופת חולים לצל"שניק של צה"ל. אז הוא משלם מכיסו 12,500 בחודש
<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a> אמא עצביתבסיפור שלפנינו לגיבור קוראים אלברט ולגיבורה בריג’יט. הם גרים בעתלית, הורים לשני ילדים ונהנים כל רגע משלושת הנכדים.

בסיפור שלפנינו הגיבור קצין מוערך במילואים, בעל שני צל"שים שקיבל על גבורה אישית שהפגין בשדה הקרב. בסיפור שלפנינו הגיבור יוצא לפנסיה ומתכנן יחד עם הגיבורה את המשך חייהם.
אבל גם בסיפור שלפנינו יש טוויסט בעלילה. לטוויסט קוראים "הגיבור חלה בסרטן".

וזה רק מקרה אחד. כי את הסיפור שלפנינו חיים אלפי אנשים במדינת ישראל. מי יודע, אולי מחר גם אנחנו נהפוך חלילה לגיבורים של סיפור דומה.

"חלית בסרטן הלבלב"

במאי 2006 החל גיבורינו לרזות. בתחילה איש לא ייחס לזה חשיבות. גם לא הוא עצמו. בהמשך הגיבורה לקחה את הגיבור להתייעצות עם רופא המשפחה. הרופא טען שמדובר בדיכאון. הגיבורה פותחת פה (בכל זאת, הסיפור מתרחש בארץ..) ורופא המשפחה התרצה ומסכים לשלוח את גיבורנו לבדיקת דם שיוצאת 100% פיקס.
גיבור סיפורנו לא מתייאש. הוא ממשש ומגלה גוש. עם תוצאות הבדיקה העצמית רצים הגיבור ואשתו לביה"ח רמב"ם ושם בודקים וקובעים: חלית בסרטן הלבלב.

הערה, לידיעה: קשה לאבחן את סרטן הלבלב. בארה"ב מאובחנים מדי שנה כ-32 אלף חולים חדשים. הרופאים שם מעריכים כי תוחלת החיים של מי שלקה בסרטן זה היא שנתיים עד חמש שנים.

מחלה גורמת להפרעה ביצור האינסולין. החולים מקבלים טיפול כימותרפי. תסמינים נפוצים: כאבי בטן, ירידה במשקל, צהבת ללא כאבים.
להיות חולה סרטן, מעבר לכל הקשיים היומיומיים, זה אומר בעיקר לשלם הרבה כסף על תרופות

מחליטים: לא להיכנע


זוג הגיבורים שלנו מקבלים את הבשורה ויחד הם מחליטים לא לוותר. הגיבור עובר טיפולים מוטרפים, נושר לו השיער, הקאות והרגשה זיפתית באופן כללי. ואז אשפוז ושוב סבב טיפולים ומיליון תרופות והגיבורה לא עוזבת אותו אף לא לרגע. יחד הם הולכים ל"מומחים" ורבנים ונוסעים לקברי צדיקים ושוב סבב כימותרפי והגיבור ממשיך להקיא והוא סופית מוגדר כסובל מדיכאון. האונקולוג ברמב"ם ממליץ על תרופת ה"ליריקה". ה"ליריקה" מיועדת בגדול לטיפול בכאב שמקורו במערכת העצבים. אבל לגיבור שלנו היא מסייעת בנטרול הדיכאון.לכו תבינו תרופות. הגיבור רוכש את ה"ליריקה" ומתחיל לחייך לאכול לשחק עם הנכדים הוא אפילו אומר לגיבורה שלנו "אני רוצה לחיות!"

עלות התרופה 600 שקל בחודש. קופת החולים שבה חברים השניים לא מממנת. למה? כי התרופה מיועדת לחולים המוגדרים חולי נפש. סרטן הלבלב עם כל הכבוד עדיין לא מוכר כבעיה נפשית.

12,500 בחודש לתרופה אחת

הגיבורה שלנו צועקת זועקת מסבירה מתאפקת שלא לבכות שולחת מכתבים מנומסים לוועדות ערר שונות, פונה לרדיו וממשיכה לקבל תשובות שלילות.

ואז הגיבור שלנו מתאשפז ומתחיל לקבל באופן סדיר את ה"ליריקה". למה? כי במהלך האשפוז הרופאים נכחו לדעת כי אכן התרופה עוזרת.

להיות חולה סרטן, מעבר לכל הקשיים היומיומיים, זה אומר בעיקר לשלם הרבה כסף על תרופות. חלקן קונוונציונליות חלקן אלטרנטיביות. נבט חיטה יכנס במסגרת אלטרנטיבי. טיפול כימותרפי תחת קונוונציונלי. וכך הלאה.

גיבורת סיפורנו משלמת 12.500 ₪ בחודש עבור ה"טרסיבה", בכל חודש בשנתיים וחצי האחרונות. 12,500! וזאת רק כדי לראות את בעלה האהוב קם על הרגליים ו...מחייך.

חשוב שתדעו: כל חולה שתרופותיו אינן נמצאות בסל הבריאות, הופך להיות צרכן כפוי של כל הקשור לוועדת הסל. גם גיבורת הסיפור הזה אינה שונה מאחרים ומתעדכנת בכל הקשור להחלטות הוועדה.

כמה מילים אודות על ועדת סל הבריאות. את הוועדה ממנה שר הבריאות. הוועדה עצמאית לחלוטין. היא מונה 18 חברים: יו"ר, מרכז ועדה, ארבעה רופאים, ארבעה רופאים נציגי הקופות, ארבעה כלכלני בריאות, ארבעה נציגי ציבור, ו... אפס חולים.

כחמישה מחברי הוועדה מקבלים משכורת ממשרד הבריאות. כל תרופה שנכנסת לסל "דוחקת" שתי תרופות אחרות.

תעשו חשבון מה זה אומר.

"רק לסרטן ריאות"

יום אחד מתבשרת גיבורת הסיפור שתרופת ה"טרסיבה" אושרה. היא רצה לרופא המשפחה רק בשביל לשמע, "לא, אתם לא זכאים לקבל את התרופה".

גיבורת הסיפור מתקשרת למערכת "אמא עצבנית". היא עדין לא מבינה למה לא. פנינו ליוכי באוור, דוברת המחוז של שרותי בריאות כללית, והיא הסבירה לנו שהתרופה לא נכנסה לסל, אבל הקופה החליטה לפנים משורת הדין לאפשר את הטיפול בה לחולי סרטן... (שימו לב) הריאות בלבד.

הבנתם את זה? אם גיבור הסיפור הזה היה יכול לבחור לו סרטן, בטח היה הולך על סרטן ריאות. כי אז היה מקבל בחינם את תרופת הפלא...
כל מילה נוספת מיותרת.

מה אתם הייתם עושים עם 3,000,000 שקל?

בשבוע שעבר צלצלה אליי רחל עזריה, גמלאית המשמשת כיו"ר ועדת רווחה. היא סיפרה לי שקשישים רבים סובלים חרפת רעב ואין להם כסף לרכוש תרופות.

והנה כולנו שומעים שהשר לענייני גמלאים, רפי איתן, הוא ולא אחר, החליט לערוך אירוע לטובת המעפילים. אותם מעפילים, לדברי יועצת התקשורת שלו, שמעולם לא קיבלו הערכה על תרומתם למדינת ישראל. מה שחשוב, שהאירוע עולה שלושה מיליון שקל ויגיעו אליו 20 אלף איש. אני חוזרת על המספר, הפעם בספרות: 3,000,000 שקל.

יועצת השר מסבירה שאין כל פסול בקיום האירוע. את הכסף מקבלים מרוחמה אברהם. כלומר, מתקציב חגיגות ה-60 למדינת ישראל.

את הכסף, היא אומרת, לא ניתן לייעד לדברים אחרים. רק לאירועים חגיגיים. כששאלתי אותה האם לא עדיף להשתמש בכסף לטובת קניית מזון או תרופות, היא הסבירה: "אוכל ותרופות כבודם במקומם מונח. אבל גם אירוע זה דבר חשוב".

השבוע שמעתי ששופטת בית משפט העליון בדימוס, דליה דורנר, רותחת מזעם בגלל אי יישום עיקרי דו"ח הוועדה שהיא עמדה בראשה. מדובר בוועדה שכונסה כדי לבדוק כיצד ניתן להעלות את הקצבאות של ניצולי השואה. הוועדה חקרה, בדקה, הגישה המלצות חשובות. התוצאות בשטח – אפס. איש לא מתייחס אליהן וספק אם קרא אותן.

לפני שכונסה הוועדה שבראשותה, אמרה השופטת דורנר כי ועדה כזו כלל לא צריכה לקום. שהרי הטיפול בניצולי השואה צריך להיות מובן מאליו.

הבנתם את זה? שלושה מיליון שקל "שוכבים" וממתינים בקוצר רוח במשרדה של רוחמה אברהם, שמישהו יבוא וייקח אותם לאירוע של המעפילים שעלו לארץ באוניות רעועות לפני למעלה מ-60 שנה.

המעפילים האלה הם ניצולי שואה. מזמינים אותם לחגוג, בשעה שלחלקם הגדול אין אוכל ותרופות.
תגידו, זו רק אני שרואה את האבסורד, הרשעות והאטימות של השלטון?

התכנית "אמא עצבנית" עם ענבר דותן, משודרת בימים א-ה 11.00-13.00 ברדיו חיפה FM 107.5. ענבר דותן היא תושבת זכרון יעקב. יש לכם בעיה עם בירוקרטיה מול משרדי הממשלה או גופים
גדולים אחרים? ענבר דותן תעשה את העבודה בשבילכם!
להשארת הודעה תא קולי מספר 2 בטלפון 04-8120120


אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
מאסטרו טלויזיה חוגג 80
שר החקלאות אלון שוסטר בביקור בחוף הכרמל
עוצרים את שרשרת ההדבקה

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }