נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > טורים > יונתן שלי עולה לכיתה א’ והצוות הפדגוגי חוגג
28 ליוני 2008
יונתן שלי עולה לכיתה א’ והצוות הפדגוגי חוגג
ענבר דותן, 25/06/2008 - 07:29
למה נשאלתי למה הפכתי לאמא ולמה הגננת לא שומרת על צנעת הפרט? בתחילת השבוע שעבר הגיעה לביתנו מעטפה עם סמל מועצת זכרון יעקב וסמל מחלקת החינוך. על המעטפה היה כתוב "להורי התלמיד יונתן" ובמכתב היה כתוב בגדול, "שלום כיתה א’" והזמנה למפגש הורים.
<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=<a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a>’><font color=#772222><b><a href=’inner.asp?page=28&search_str=ענבר דותן’><font color=#772222><b>ענבר דותן</b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a></b></font></a> אמא עצביתבתחילת השבוע שעבר הגיעה לביתנו מעטפה עם סמל מועצת זכרון יעקב וסמל מחלקת החינוך. על המעטפה היה כתוב "להורי התלמיד יונתן" ובמכתב היה כתוב בגדול, "שלום כיתה א’" והזמנה למפגש הורים.

ההתרגשות בבית הייתה גדולה. בכל זאת הקטנצ’יק עומד להיות תלמיד כיתה א’ ואני בפעם הראשונה הולכת למפגש הכרות.

הבטיחו לנו שבמפגש נשמע על חזון בית הספר, תהייה הרצאה בנושא מידת הבשלות של הילד במעבר מהגן לכיתה א’, נכיר את הצוות הפדגוגי ובסוף המפגש יהיה זמן לשאלות.

הזמנתי בייבי סיטר שאיחרה כמובן, אבל לא נתתי לזה להפריע לי. שמחה וטובת לב נסעתי לבית הספר. נכנסתי בדיוק באמצע ההסברים אודות יום הלימודים – שמונה ורבע מתחילים, תשע וחמישים הפסקה של 10 דקות לאוכל ושתייה ו...

בשלב הזה קצת איבדו אותי, כי נכנסתי לסטרס רציני. האם הילד הקטן שלי יישב כל-כך הרבה זמן בלי להשתעמם? ומה אם יהיה לו פיפי? ואם יהיה רעב פתאום? ובכלל לא שמתי לב שההרצאה בנושא חזון בית הספר הסתיימה ובמקום המנהלת עומד מולי פסיכולוג בית הספר. בחור נחמד, נראה צעיר ודינאמי שהתחיל את דבריו בזה שהוא זמין להורים בכל שאלה.

"למה הפכתם להורים?"

לדבריו, הוא נמצא בבית הספר פעם בשבוע לכמה שעות וכבר הבנתי כמה הוא זמין. ואז המשיך בהרצאה על הורות. למה הפכתם להורים? שאל אותנו, ואני בלי לחשוב פעמיים זרקתי "לא בשביל זה..."
מה אומר, נראה לי אדיוטי לשבת עם קבוצה של 50 איש בערך ולהסביר לפסיכולוג צעיר למה הפכתי להורה. חוץ מזה, זו שאלה פילוסופית, שאני דנה בה כבר 10 וחצי שנים. הפסיכולוג הסתכל עלי ואמר, "טוב, לא הבנתי את ת’בדיחה". הבנתי שעשיתי פדיחה. ההרצאה המשיכה מלאה במילים לועזיות כמו סימביוזה, מיקרוקוסמוס, הוראה דיפרנציאלית סימביוזה – (סליחה כבר אמרתי אבל גם הוא חזר על המילה כמה פעמים), אופטימלי, פתוגני ספירצה. בקיצור, חוץ מאופטימלי לא הבנתי דבר.

לא רוצה בי"ס להורים

לקראת הסוף קמתי וביקשתי לברר למה אנחנו שומעים הרצאה על "הורות מהי", כשאנחנו באנו לשמוע על הכנה לכיתה א’. הרי אם היינו רוצים ללכת לבי"ס להורים היינו עושים את זה בזמננו הפנוי.
הפסיכולוג, המנהלת והיועצת החליפו מבטים. משהו בסגנון, תבררו לנו את השם של הילד שלה... לשבחם יאמר שהם מיהרו להחליף נושא ועברו למשהו יותר מעניין.

מסתבר שהבן שלי יהיה בכיתה א’ יחד עם עוד 31-30 תלמידים. יהיו שתי כיתות א’ כי לבי"ס רשומים רק 66 תלמידי כיתה א’ ולפי התקנים של משרד החינוך עם מספר כזה לא פותחים עוד כיתה, שלישית. אחת הרכזות הפדגוגית אמרה שמצבנו עוד טוב והיא פעם לימדה כיתה של 37 תלמידים. מה שגרם לי להזיע וללחץ דם גבוה... הרכזת סיפרה עוד, שהם דיברו עם הגננות של הילדים שלנו וקיבלו תיק, "רקורד", של הילדים המתקשים.

איפה צנעת הפרט?

לקחתי נשימה והודיתי לבורא עולם שהילד שלי לא מתקשה ולא היה בגן עירוני, שגננת מוסרת פרטים לרכזת בלי שאני יודעת על זה.

ואז כמובטח הגיע זמן השאלות של ההורים. להפתעתי אימהות ביקשו לדעת מה עם מבחני המיצ"ב ואיפה התלמידים עומדים מבחינת הישגים... (מה שבטח גורם נחת לאותם מנהלים ומפקחים.) סימנתי לעצמי את האמא הזאת. בטח הילד שלה כבר יודע עברית חשבון וקצת אנגלית ולא יהיה נעים לה אם מישהו יפשל במבחני המיצ"ב...

יצאתי ברגשות מעורבים. כולם עוברים את זה וגם אני כנראה אצליח לצלוח בשלום את המעבר מהגן לכיתה א’. אם יהיה לי קשה ויהיה לי מה לומר ועל מי להתלונן, תמיד תהיה לי את הפינה הזו לשפוך ת’לב.

אני רק מקווה שהם, שם, הבינו שיש להם עסק עם אמא שמזמן הפסיקה לשתוק.


התכנית "אמא עצבנית" עם ענבר דותן, משודרת בימים א-ה 11.00-13.00 ברדיו חיפה FM 107.5. ענבר דותן היא תושבת זכרון יעקב. יש לכם בעיה עם בירוקרטיה מול משרדי הממשלה או גופים
גדולים אחרים? ענבר דותן תעשה את העבודה בשבילכם!
להשארת הודעה תא קולי מספר 2 בטלפון 04-8120120אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
זה רק אני והמכונית שלי – 3 עובדות על תאונה עצמית
מצטיינות הנשיא לשנת 2021
יוצאים לדרך: נבחר מתכנן לפארק הנחל – ’’הואדי’’
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור