נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > חדשות > חדרה: זיכוי מוחלט לסגן ראש העיר לשעבר סמי לוי
4 לספטמבר 2013
חדרה: זיכוי מוחלט לסגן ראש העיר לשעבר סמי לוי
יואב איתיאל, 02/09/2013 - 07:38
דרמה בבית משפט השלום בחיפה. זיכוי מוחלט של סמי לוי, 43, לשעבר חבר מועצת העיר חדרה מטעם ש"ס וסגן ראש העיר אשר הואשם בזיוף בידי עובד ציבור ובכוונה לקבל דבר, שימוש במסמך מזוייף, נסיון לקבלת דבר במרמה. בית המשפט: המדינה לא עמדה בנטל להוכיח את האשמה.
עו"ד טומי נדשי סמי לוי
סמי לוי, לשעבר סגן ראש עיריית חדרה ויו"ד ש"ס בחדרה (משמאל.מימין עו"ד טומי נדשי שייצג אותו), מחוץ לאולמה של סגנית הנשיאה השופטת אורית קנטור. הזיכוי בידו. [צילום:יואב איתיאל]

דרמה בבית משפט השלום בחיפה. אחרי 6 שנים, סגנית הנשיא בימ"ש, השופטת אורית קנטור, זיכתה הבוקר (שני, 2.9) מכל אשמה, את סמי לוי, 43, לשעבר חבר מועצת העיר חדרה מטעם ש"ס וסגן ראש העיר חדרה.

עו״ד טומי נדשי, סניגורו של סמי לוי, זועק שנים כי מדובר ברדיפה של לוי וניסיונות חוזרים ונשנים להפלילו, בכל מחיר. למעשה, קיבל היום בית המשפט את כל טענותיו של עו״ד נדשי, שמוטטו את גרסת הפרקליטות לפרשה.

השופטת אורית קנטור
סגנית נשיא בית משפט השלום בחיפה, השופטת אורית קנטור

מדובר בפרשת זיוף של חתימת היועצת המשפטית של עירית חדרה על חוזה העסקה של עורך דין כדי להביא להתקשרות העיריה עמו. כאמור, השופטת קבעה כי המאשימה לא עמדה בנטל להוכיח את עובדות כתב האישום מעבר לספק סביר.

על פי עובדות כתב האישום, לפי חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1976 רשות מקומית רשאית להתקשר בחוזה בכתב רק לאחר קבלת חוות דעת משפטית על העסקה. המתלוננת, עו"ד שרון אנגל-שרוני, הייתה במועדים הרלוונטיים היועצת המשפטית של עיריית חדרה ותפקידה כלל גם מתן חוות דעת משפטיות בהתאם לחוק הנ"ל. במחצית השנייה של שנת 2006 טיפל סמי לוי, במסגרת תפקידו כסגן ראש עיר, בנושא העמקת גביית החובות על ידי עיריית חדרה ולצורך כך ביקש כי העירייה תתקשר עם שלושה עורכי דין חיצוניים, שאינם עובדי עירייה: עו"ד עזורה, עוד ברליין-מן ועו"ד דניאל דן-גור .

ההתקשרות הנ"ל עם עורכי הדין הייתה טעונה חוות דעת משפטית של עו״ד שרוני לאור תפקידה, אולם זו התנגדה להתקשרות עם עו"ד דן-גור ועמדתה הייתה כי עיריית חדרה מנועה מלהתקשר עימו היות ובמועדים הרלוונטיים הוא ייצג את סמי לוי בכל הקשור לענייניו ועסקיו הפרטיים.

על פי הנטען בכתב האישום, ביום 30 באוקטובר 2006 העביר לוי לאישורה של שרוני את החוזים שבין העירייה לעו"ד עזורה ועו"ד ברליין-מן ולאחר שעיינה בחוזים, רשמה בצידו השמאלי העליון של הדף הראשון בכל אחד מהחוזים את המילים: "מאושר לחתימה" וחתמה, ולאחר מכן העבירה את החוזים אליו. המדינה טענה כי סמי לוי, או אחר מטעמו, זייף את חתימתה של היוע״מ עו״ד שרוני בצידו השמאלי העליון של הדף הראשון לחוזה בין העירייה לעו"ד דן-גור והוסיף את המילים: "מאושר לחתימה", וזאת-ללא ידיעתה וללא הסכמתה, ללא סמכות בדין ובאופן שיחזה כאילו היועצת המשפטית אישרה את החוזה שבין העירייה לעו"ד דן-גור, והכל מתוך כוונה לרמות ולהביא להתקשרות עיריית חדרה עם עו"ד דן-גור.

בהמשך מסר סמי לוי העתק מהחוזה עם עו"ד דן-גור, כשהוא נושא את חתימתה המזויפת של שרוני ואישורה המזויף, בלשכת גזבר העירייה והכל מתוך כוונה לרמות ולהביא להתקשרות העירייה עם עו"ד דן-גור. בעקבות תלונתה של היועצת המשפטית שרוני בגין זיוף אישורה וחתימתה על גבי החוזה שבין העירייה לעו"ד דן-גור הוקפאה התקשרות עיריית חדרה עם עו"ד דן-גור.

המומחית מטעם המדינה לבדיקות מסמכים והשוואת כתבי יד קבעה כי סביר מאוד שהרישום והחתימה שבטיעון לא נכתבו על ידי שרוני.

המומחית מטעם ההגנה קבעה כי ממצאי הבדיקה מצביעים על התאמה בין המסמך שבמחלוקת לבין המסמכים להשוואה, הן ביחס לכתב היד והן ביחס לחתימה. אי לכך הגיעה המומחית למסקנה שקיימת סבירות גבוהה מאוד שעו"ד שרון שרוני כתבה "מאושר לחתימה" וחתמה על גבי המסמך.

סגנית הנשיא, השופטת קנטור, ציינה כי אין חולק כי חוזה ההתקשרות המקורי בין העירייה לבין עו"ד דן- גור לא נמצא עד עצם היום הזה, אלא העתק צילומי שלו בלבד. הן מומחית התביעה והן מומחית ההגנה, הגיעו לממצאיהן על בסיס העתק צילומי ולא על בסיס המסמך המקורי – "הראיה הטובה ביותר" ועל כן מן הראוי להתייחס לממצאיהן בזהירות מיוחדת. כן הבהירה השופטת כי איש מהעדים לא יכול היה להצביע על כך שראה את לוי מזייף את חתימתה של שרוני או רושם כיתוב כלשהו בכתב ידה על ההסכם שבמחלוקת – החוזה בין העירייה לבין עו"ד דן-גור.

לטענת סמי לוי, הוא אומנם היה ער להתנגדותה של עו״ד שרון שרוני לאשר את הסכם ההעסקה עם עו"ד דן – גור אך סבר כי היא ״התעלתה על עצמה״ ועל עמדתה בעניין וחתמה על ההסכם הנ"ל ביחד עם החתימה על שני ההסכמים הנוספים.

השופטת ציינה כי אין חולק כי בפועל, כאשר הובאו שלושת הסכמי ההתקשרות בפני עו״ש שרוני, התנוססו עליהם כבר חתימותיהם של ראש העירייה – חיים אביטן וגזבר העירייה – בועז חריף וכי רק לאחר מכן רשמה היועצת המשפטית "מאושר לחתימה" בצירוף חתימתה, לפחות על שני ההסכמים שאינם במחלוקת , ( - ההסכמי ההתקשרות עם עו"ד עזורה ועם עו"ד ברליין-מן) . השופטת הבהירה כי מה שנעשה ביחס להסכמי ההתקשרות בכלל ולהסכם ההתקשרות נשוא המחלוקת בפרט, לא היה תקין ובניגוד להוראות הדין, אף לגרסת עוד שרון שרוני עצמה, (שכן בעיקרון הפרוצדורה התקינה הינה שקודם היא צריכה לחוות דעה, אחר כך ראש העיריה והגזבר אמורים לחתום).

השופטת קנטור קבעה כי סדר הזמנים עליהם העידו עדי התביעה שהיו עדים לסיטואציה בה חתמה היועצת המשפטית על שני הסכמי ההעסקה האחרים, אכן מצדיק את עמדתו ל סמי לוי לפיה לא הייתה לו הזדמנות לחתום את החתימה הנטענת כמזויפת ולרשום את הרישום הנטען כמזויף. כן ציינה, כי עפ"י מיקומו של הרישום "מאושר לחתימה יתכן כי המדובר בכתב ידה של שרוני על אף הכחשתה כי רשמה את הכיתוב וחתמה את החתימה האמורה, הגם שזו מתכחשת לכך כי מדובר בכתב ידה.

השופטת הוסיפה כי למרות טענת עו״ד שרוני ולמרות טענת המדינה כי סמי לוי או מי מטעמו הם אלה שזייפו את הרישומים הנ"ל, נמנעו עדי התביעה – אנשי היחידה החוקרת- לקחת דוגמאות חתימה של סמי לוי, שבאקראי ובין אם דוגמאות שבהכתבה, ועל כן לא ניתן לקבוע בוודאות כי מי שזייף לכאורה את המסמכים כטענת המדינה היה סמי לוי עצמו.

השופטת הבהירה כי בצדק ציין הסניגור עו״ד טומי נדשי, כי העובדה שלכאורה נקשר הסכם התקשרות עם עו"ד דן – גור בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לעיריית חדרה – היא עו״ד שרון שרוני, הייתה מתגלה לה עד מהרה, ועובדה זו אושרה על ידי כל העדים, וכי בפועל התנהגותו של סמי לוי לא הצביעה על התנהגות של מי שמבקש להסתיר את מעשיו או פועל בחשאי אלא על מי שפועל בגלוי.

לטעמה של השופטת לא ניתן לקבוע שהאינטרס של סמי לוי להעסיק את עו"ד דן –גור על ידי העירייה – אינטרס אשר לא הוכח על ידי התביעה אשר ויתרה על העדת עו"ד דן – גור והודעותיו הוגשו בהסכמה –היה כה חזק עד כדי לסבך את עצמו ואת עו"ד דן – גור בעבירות נשוא כתב האישום.

לאור קביעותיה הנ"ל , קבעה השופטת קנטור כי המדינה לא הוכיחה כי סמי לוי או מי מטעמו זייף את חתימתה של עו״ד שרון שרוני בצידו השמאלי העליון של הדף הראשון לחוזה בין העירייה לעו"ד דן –גור ולא הוכיחה כי הוסיף את המילים "מאושר לחתימה". מכאן נובע איפוא, כי בהעדר ראיה לכך שלוי זייף את חתימתה של שרוני והוסיף את המילים נשוא כתב האישום וחוזה ההתקשרות הנ"ל, לא עמדה המדינה בנטל להוכיח כי לוי עשה שימוש במסמך מזויף, ניסה לקבל דבר במרמה ועשה מעשי מרמה והפרת אמונים. משכך זוכה סמי לוי מכל האישומים כנגדו.

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
זה רק אני והמכונית שלי – 3 עובדות על תאונה עצמית
מצטיינות הנשיא לשנת 2021
יוצאים לדרך: נבחר מתכנן לפארק הנחל – ’’הואדי’’
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור