נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > חדשות > חוף הכרמל: דו"ח חמור על המועצה האזורית ועל העומד בראשה
23 לדצמבר 2011
חוף הכרמל: דו"ח חמור על המועצה האזורית ועל העומד בראשה
איתי משה, 23/12/2011 - 22:19
"קודם בונים, אח"כ מבקשים היתר", כותב בדו"ח מיכה לינדנשטראוס, על הטיפול בחריגות הבנייה בוועדה המקומית של חוף הכרמל. גם מתן הכשר בדיעבד לעבירות הבנייה בנחלת ראש המועצה זוכות לביקורת נוקבת.
מיכה לינדנשטראוס, כרמל סלע
מיכה לינדנשטראוס על כרמל סלע: "נבחר ציבור בכיר, אמור לשמש דוגמה לשמירת החוק". [צילום ארכיון: אבי ברומברג]

ליקויים בתחום הפיקוח והאכיפה, מתן הכשרים בדיעבד לבנייה בלתי חוקית- כולל בנחלתו הפרטית של ראש המועצה, כשלים באכיפת חוק רישוי עסקים ואי קיום נהלים בעת מכרזים- אלו רק חלק מהממצאים החמורים עליהם מצביע השבוע דו"ח המעקב, שפרסם מבקר המדינה, מיכאל לינדנשטראוס, על הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, חוף הכרמל והעומד בראשה כרמל סלע. דו"ח המבקר ביקש לעקוב אחרי יישום ותיקון הליקויים שנמצאו בדו"ח הקודם, שפורסם בשנת 2007 בפעילות הוועדה.

כרמל סלע: עברות הבנייה הוכשרו בדיעבד


עיקרי הממצאים העלו כי הוועדה נתנה היתר בדיעבד, לחריגות הבנייה שנעשו בנחלת ראש המועצה כרמל סלע במושב גבע כרמל. כזכור בביקורת הקודמת נמצא כי בנחלה שמחזיק ראש המועצה במושב גבע כרמל, נבנו תוספות בנייה רבות ללא היתר וכי הוועדה לא נקטה כל אמצעי אכיפה נגד ראש המועצה בגין חריגות הבנייה.

כרמל סלע
ממצאי הביקורת הראשונה: בנחלה שמחזיק ראש המועצה במושב גבע כרמל, נבנו תוספות בנייה רבות ללא היתר. הוועדה לא נקטה כל אמצעי אכיפה נגד ראש המועצה. [צילום: יואב איתיאל]
בזמנו, העיר משרד מבקר המדינה כי הוא רואה בחומרה את חריגות הבנייה הרבות והשימושים החורגים שנמצאו בנחלתו של ראש המועצה, בייחוד מפני שראש המועצה משמש גם כיו"ר הוועדה המקומית, הגוף הממונה על אכיפת החוק ושימש בעבר חבר מועצה, ומתוקף תפקידיו אלו הוא אמור לשמש לציבור דוגמא לשמירת החוק. עוד העיר המבקר לוועדה כי אי שיגור מכתבי התראה לראש המועצה, מעורר חשש להעדפת מקורבים.

בדו"ח המעקב נמצא כי במאי 2007 נתנה הוועדה היתר בדיעבד לכל חריגות הבנייה שנעשו בנחלת ראש המועצה. עוד נמצא כי בספטמבר 2008, הודיעה המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה, לבא כוחו של ראש המועצה, כי היא החליטה שלא לנקוט הליכים פליליים כנגד כרמל סלע, מפני שעבֵרות הבנייה התיישנו, הבנייה הוכשרה ובמועד ההודעה, השימוש במקרקעין נעשה על פי תכנית בניין עיר ועל פי היתר הבנייה שניתן לו. מבקר המדינה העיר לוועדה על השיהוי באכיפה, שבעטיו התיישנו העברות שנעשו בנחלת ראש המועצה. "על הוועדה לפעול כנגד עברייני בנייה בתחומה מיד עם גילוי העברה והדברים אמורים גם בנבחר ציבור בכיר, האמור לשמש דוגמה לשמירת החוק".

רישיון עסק- אפשר להסתדר גם בלי

בדו"ח המעקב מתייחס המבקר גם לעניין חריגות הבנייה בתחנות תדלוק פנימיות ביישובים. בביקורת הקודמת (2005-6), נמצא כי שמונה מהתחנות לא קיבלו מהוועדה היתר בנייה או היתר לשימוש חורג. כמו כן נמצא בביקורת הקודמת כי לא בכל המקרים אכפה המועצה את חוק רישוי עסקים, ביחס לבעלי תחנות התדלוק.

מדו"ח המעקב עולה כי חל שיפור בתחום זה. במועד סיום המעקב, דצמבר 2010, פעלו במושבים ובקיבוצים שבתחום הוועדה, 14 תחנות תדלוק פנימיות, אך רק ל-11 מהן היו היתרי בנייה ורישיונות עסק. לשתיים מהתחנות (צרופה וגבע כרמל), לא היה רישיון עסק ולאחת (עופר), לא היה רישיון עסק ואף לא היתר בנייה. תחנה זאת נסגרה במהלך פברואר 2011.

בנושא חריגות הבנייה בגני אירועים, שם נמצא בביקורת הקודמת כי חמישה מתוך שמונה גני אירועים ברחבי המועצה, פעלו ללא רישיון עסק, נמצא כי הליקוי תוקן וכיום פועלים בתחום הוועדה חמישה גני אירועים ולכולם היתרי בנייה ורישיונות עסק כנדרש בחוק.

בנושא עברות הבנייה במבנים המשמשים כבתי עסק, נמצא במעקב כי לחלק מבתי העסק שנתגלו בהם עבֵרות בנייה ושימושים החורגים שפורטו בביקורת הקודמת, נתנה הוועדה בדיעבד היתרים או היתרים בתנאים, באחרים הופסקו השימושים החורגים. בדו"ח המעקב מציין המבקר את המגרש למכירת מכוניות משומשות, הצמוד לתחנת הדלק בצומת עתלית, שנבנה ללא היתר מהוועדה. בביקורת הקודמת נמסר בתשובת המועצה למשרד מבקר המדינה, כי היא תגיש כתב אישום כנגד מפעיל העסק. במעקב נמצא כי העסק האמור, מוסיף לפעול בצמוד לתחנת הדלק וכי כתב אישום כנגד המפעיל הוגש רק בנובמבר 2010.

מבקר המדינה העיר לוועדה כי אף על פי שהודיעה לו, בעקבות הביקורת הקודמת, כי תגיש כתב אישום כנגד מפעיל המגרש למכירת מכוניות משומשות, היא עשתה זאת רק כעבור ארבע שנים, בנובמבר 2010. "מבקר המדינה", כך נכתב, "רואה בחומרה את התמהמהות הוועדה בהגשת כתב האישום". המבקר אף נוזף במועצה על שבמשך זמן רב לא אכפה את הוראות חוק רישוי עסקים על עסק הפועל ללא רישיון עסק, אף שמחובתה לעשות כן.

בדו"ח המעקב דוגמאות נוספות לליקויי המועצה באכיפת חוק רישוי עסקים. את הפרק מסכם המבקר בנזיפה חמורה, "על הועדה לאכוף את הוראות חוק התכנון והבנייה בתחום אחריותה, למנוע עבֵרות בנייה ולנקוט צעדי אכיפה יעילים נגד הבונים בנייה לא חוקית. עליה לעשות זאת כדי לשמור על הביטחון האישי של התושבים, על הסדר הציבורי, המרחב הציבורי ואיכות הסביבה. עליה גם למנוע ממקבלי היתר הבנייה, לנצל את אזלת היד שלה בטיפול בעבֵרות הבנייה ולחרוג מהיתרי הבנייה שבידם. היא תוכל לעשות זאת על ידי פעולה מהירה ושימוש בכל אמצעי האכיפה שברשותה".

מבקר המדינה אף הוסיף והעיר לוועדה כי "מתן הכשר בדיעבד לבנייה בלתי חוקית, מנציח את ההתנהגות הנפסדת שלפיה ’קודם בונים ואחר כך מבקשים היתר’, וכך מצבם של אזרחים שומרי חוק שנמנעו מלבנות ללא היתר, פחות טוב ממצבם של מפרי החוק. על המועצה לאכוף את הוראות חוק רישוי עסקים ביחס לכל בעלי העסקים שבתחומה".

צווי הריסה. לא בחוף הכרמל

בפרק שנוגע לפיקוח ואכיפה, מציין המבקר, כי בביקורת הקודמת נמצא כי הוועדה לא אכפה כראוי את החוק בתחום שהופקדה עליו, צווי הפסקת העבודה המנהליים וצווי ההריסה המנהליים שהוציאה, היו מעטים מהנדרש.

במעקב, נמצא כי הוועדה אומנם הוציאה צווי הפסקה מנהליים כנגד חלק מעברייני הבנייה, אך לא הגישה לבית המשפט בקשות לאישורם ולפיכך 30 יום לאחר שהוצאו הצווים, פג תוקפם ועבֵרות הבנייה לא טופלו כנדרש. עוד נמצא במעקב כי בשנים 2007-2010 לא הוציאה הוועדה כלל צווי הריסה מנהליים כנגד עברייני בנייה. מבקר המדינה העיר לוועדה כי היה עליה להפעיל נגד עברייני הבנייה אמצעי אכיפה, כמו הוצאת צווי הפסקה מנהליים וצווי הריסה מנהליים, וכי היעדר האכיפה פוגע בכוח ההרתעה שלה נגד עברייני בנייה.

המבקר: על המועצה לציית לחוק

פרק נכבד מדו"ח המבקר עסק בסלילת הדרך לשכונת "נווה הפרחים" בעתלית. השכונה הממוקמת ממערב למסילת הרכבת החוצה את היישוב, הייתה מחוברת לצדו המזרחי של היישוב בחיבור יחיד, שחייב את העוברים בו לחצות את המסילה על פני הקרקע. לפי הנטען, תקלות רבות במחסום הרכבת מנעו מרכבי הדיירים ומרכבי חירום והצלה להיכנס לשכונה ולצאת ממנה. על רקע זה פעלה המועצה בחודשים ינואר-יוני 2008, לסלילת דרך גישה נוספת לשכונה. בביקורת נמצאו ליקויים הנוגעים לסלילת הדרך, הן בתהליך קבלת ההחלטות והן בהתקשרות עם הקבלן.

עולה כי המועצה לא קיימה דיונים מקדימים בנוגע לעלות הכספית ולמקורות המימון של הסלילה. סלילת הדרך לא הובאה לאישור מליאת המועצה והמועצה לא ביקשה מהוועדה היתר לסלילה. עוד נמצא כי הסלילה נעשתה שלא באמצעות תקציב בלתי רגיל (תב"ר) ואף שמדובר בסלילת דרך חדשה, שעלותה מחייבת פרסום מכרז פומבי, היא נעשתה באמצעות מכרז זוטא, שפרסמה המועצה לשם תחזוקת תשתיות ובו זכה קבלן שאינו רשום בפנקס הקבלנים.

מבקר המדינה העיר על התנהלות המועצה בנושא, "היה עליה להציג לפני מקבלי ההחלטות את מלוא המידע הנוגע לפרויקט, עוד לפני קבלת ההחלטה על מימושו. המידע היה אמור לכלול נתונים כגון עלותו הכספית של הפרויקט, החלופות לדרכי מימושו, מקורות המימון שלו ומשך הזמן שיידרש כדי להשלימו. משהחליטה המועצה להוציא אל הפועל את סלילת הדרך, לפני שהציגה את מלוא המידע הנוגע לנושא לפני מליאת המועצה ולפני שקיבלה ממנה אישור כנדרש, פעלה שלא כשורה".

"יש לראות עניין זה בחומרה יתרה", ציין המבקר ,"המועצה סללה את הדרך בלי לקבל היתר כנדרש ושלא על פי חוק התכנון והבנייה, זאת למרות שהמועצה והוועדה מופקדות על אכיפת חוק זה בתחומן. על המועצה והוועדה להקפיד לציית להוראות החוק ולשמש דוגמה לתושבים. כמו כן, על המועצה להקפיד לקיים כל דין ונוהל החלים עליה, כאשר היא מוציאה לפועל פרויקטים. רשות שלטונית שאינה מקיימת דינים, מערערת את התוקף המשפטי והציבורי של פעולותיה".

במועצה האזורית חוף הכרמל, שם קיבלו את הדו"ח, ביום ג’ השבוע, מסרו בתגובה: "דו"ח המבקר נתקבל במועצה ונלמד כעת".
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
זה רק אני והמכונית שלי – 3 עובדות על תאונה עצמית
מצטיינות הנשיא לשנת 2021
יוצאים לדרך: נבחר מתכנן לפארק הנחל – ’’הואדי’’
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור