נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > חדשות > מחוזי חיפה: נדחתה העתירה כנגד תוכנית המתאר של דליית אל כרמל
21 למרץ 2011
מחוזי חיפה: נדחתה העתירה כנגד תוכנית המתאר של דליית אל כרמל
יואב איתיאל, 20/03/2011 - 07:32
שופטת ביהמ"ש המחוזי בחיפה יעל וילנר דחתה הבוקר (ראשון, 20.3) את עתירתם של 43 עותרים כנגד המועצה הארצית לתכנון והועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, להורות על ביטול החלטת רשויות התכנון, לאשר תוכנית מתאר ליישוב דליית אל כרמל. זאת, מן הטעם שלא נפל פגם בהחלטות הועדה המחוזית וועדת המשנה. השופטת ציינה כי התכנית עליה עמלו גופי התכנון למעלה מעשור, באה לאחר שנות דור בהן לא עודכנה תוכנית המתאר הקיימת, מה שהוביל לאנרכיה תכנונית באזור. בנסיבות אלה, קובעת השופטת וילנר, יש לברך על אישורה של התוכנית. אלוף (מיל.) יוסף משלב, הממונה על מחוז חיפה ל"מגזין המושבות": "משרד הפנים אשר יזם את תוכנית המתאר לדלית אל כרמל עד/300 ממשיך לקדם תוכנית מתאר מעודכנת לישוב בהתאם לצרכים החדשים של היישוב"
יוסף משלב, הממונה על מחוז חיפה
העתירה כנגד מחוז חיפה נדחתה. אלוף (מיל.) יוסף משלב, הממונה על מחוז חיפה: "משרד הפנים אשר יזם את תוכנית המתאר לדלית אל כרמל עד/300 ממשיך לקדם תוכנית מתאר מעודכנת לישוב בהתאם לצרכים החדשים של היישוב" [צילומים: יואב איתיאל]

שופטת ביהמ"ש המחוזי בחיפה יעל וילנר דחתה הבוקר (ראשון, 20.3) את עתירתם של 43 עותרים כנגד המועצה הארצית לתכנון והועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, להורות על ביטול החלטת רשויות התכנון, לאשר תוכנית מתאר ליישוב דליית אל כרמל. זאת, מן הטעם שלא נפל פגם בהחלטות הועדה המחוזית וועדת המשנה. השופטת ציינה כי התכנית עליה עמלו גופי התכנון למעלה מעשור, באה לאחר שנות דור בהן לא עודכנה תוכנית
דליית אל כרמל
שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה, השופטת יעל וילנר: "יש לברך על אישורה של התוכנית"
המתאר הקיימת, מה שהוביל לאנרכיה תכנונית באזור. בנסיבות אלה, קובעת השופטת וילנר, יש לברך על אישורה של התוכנית. 

בתגובה לדחיית העתירה אומר אלוף (מיל.) יוסף משלב, הממונה על מחוז חיפה ל"מגזין המושבות": "משרד הפנים אשר יזם את תוכנית המתאר לדלית אל כרמל עד/300 ממשיך לקדם תוכנית מתאר מעודכנת לישוב בהתאם לצרכים החדשים של היישוב"

אומנם, קובעת השופטת, אין להתעלם מהפגיעה בזכויות הקנייניות הגלומה בתוכנית, אלא שבמערכת האיזונים, לא שוכנעה השופטת כי הפגיעה היא בלתי מדתית ובמידה העולה על הנדרש. מלוא החומר הרלוונטי עמד בפני הועדה המחוזית, השיקולים הראויים נשקלו על ידה, והתוכנית משקפת איזון ראוי ומידתי בין האינטרסים הלגיטימיים המנוגדים - טובת כלל הציבור אל מול טובת הפרט והשאיפה למנוע עד כמה שניתן פגיעה בקניינו.

השופטת יעל וילנר הבהירה בתשובה לטענת העותרים בדבר הצורך בהריסת מאות בתי מגורים, כי הטענה היא כבדת משקל וראויה, אלא, שהיא מקדימה את זמנה. בתוכנית אין כל התוויה או הוריה על הריסת מבנים וגורלם של מבנים אלה ידון ויקבע בתוכניות מפורטות שיערכו על סמך תוכנית זו, תוך שרשויות התכנון יבחנו פתרונות חלופיים על מנת להביא להסדרת מעמדם של המבנים הבלתי חוקיים.

הרקע לעתירה הוא החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז חיפה במשרד הפנים מחודש יולי 2003, על הפקדת תוכנית מתאר לדליית אל כרמל – תוכנית עד/300. התוכנית נועדה ליתן מענה לחסר התכנוני הקיים ביישוב, ובין היתר, לאפשר הסדרת מרבית המבנים אשר הוקמו ללא היתר בניה. על פי נתוני לשכת התכנון לשנת 2005, קיימים בדליית אל כרמל מעל 2,500 מבנים ללא היתר. כ- 430 מבנים בלתי חוקיים הוקמו בשטחים חקלאיים, חלקם מחוץ למרחב התכנון ותחום השיפוט המאושר של הישוב, וחלקם בתחום פארק הכרמל.

תוכנית עד/300 מבטלת את תוכנית המתאר האחרונה של דליית אל כרמל ( ג/605 אשר אושרה בשנת 1978. ) . התוכנית משתרעת על שטח של כ-9,000 דונם וחלה על כל תחום השיפוט של דליית אל כרמל ויוצרת מסגרת תכנונית חדשה לישוב, מקצה שטחים למבני ציבור, מסחר, תעשיה ומלאכה, דרכים, שטחי ספורט, וקובעת מתווה לפיתוח השטחים הבנויים.

בתקופת ההפקדה של התוכנית הוגשו 112 התנגדויות על ידי 416 מתנגדים. הועדה המחוזית מינתה את המהנדס שריף הינדי כחוקר התוכנית ושמעה את ההתנגדויות. ביום 4.12.07 החליטה הועדה המחוזית לאשר את התוכנית בתנאים.

על החלטת הועדה המחוזית הגישו העותרים ערר לועדת המשנה לעררים שליד המועצה הארצית לתכנון ובניה .לאחר שמיעת ההתנגדויות וקבלת חומר משלים, דחתה ועדת המשנה את הערר, ואישרה בהחלטתה מיום 26.1.09 את החלטת הועדה המחוזית לאשר את תוכנית עד/300.

החלטה זו של ועדת המשנה היא מושא העתירה , במסגרתה ביקשו העותרים להורות על ביטול החלטת ועדת המשנה, והחזרת התוכנית עד/300 לדיון מחדש בוועדה המחוזית, עם הוראות.

טענתם המרכזית של העותרים היא כי התוכנית אינה סבירה ובלתי מידתית מאחר שעל מנת שניתן יהיה ליישמה, יהיה צורך להרוס מאות בתי מגורים.

השופטת וילנר ציינה כי לדיני התכנון והבניה, אשר נתפסים כדינים מאזנים ,שתי תכליות; מחד גיסא, הם נועדו לתכלית ציבורית לשם שמירת האינטרסים והערכים של החברה בכללותה, ומאידך גיסא, הם נועדו לאפשר הגנה על זכויות הקניין של הפרט. דואליות זו מעוררת לא מעט קשיים, במיוחד, בשים לב לכך שלעיתים קיימת התנגשות בין אינטרסים וערכים לגיטימיים מנוגדים - האינטרס של טובת הציבור אל מול אינטרס הפרט לשמור על קניינו. כפועל יוצא של התנגשות זו, הפגיעה בקניינו של הפרט היא לעיתים בלתי נמנעת ומחוייבת המציאות, שכן על פי התפיסה השלטת כיום, לבעל הקניין מחוייבות חברתית לשרת את האינטרס הציבורי. מכאן נגזר הכלל לפיו, ניתן לפגוע או לכרסם בזכויות קניין על מנת להגשים אינטרס ציבורי. יחד עם האמור, על הפגיעה לעמוד בכללי תקינות הפעולה המינהלית.

השופטת הוסיפה כי על רקע המצב התכנוני המתואר בהרחבה בפסה"ד, והדיונים האין סופיים בועדות השונות שהוקמו במטרה למצוא פתרונות מעשיים וישימים לבעיית התכנון והבנייה בדליית אל כרמל, יש חשיבות רבה לאישורה של התוכנית, ויש ליתן לה את ברכת הדרך. התוכנית, כך יש לקוות, תביא לפריחה בישוב, לפיתוחו התרבותי, כלכלי וחברתי, תסדיר תשתיות ראויות ותפתור את מצוקת הדיור של מי שאינו בעלים של קרקע.

השופטת וילנר בחנה את החלטת הועדה המחוזית לאשר את תוכנית עד/300, לרבות כל הנספחים לה, וקבעה כי היא מלמדת שההחלטה ניתנה לאחר שכל החומר הרלוונטי הונח בפני הועדה, ולאחר שהועדה בחנה לעומק את כל ההשלכות הרלוונטיות שעשויות להיות לתוכנית. במהלך הכנתה של התוכנית שולב צוות תכנון מן המכון לחקר העיר והאזור בטכניון וכן צוות בין-תחומי רחב, הכולל אנשי מקצוע, אשר התייחס לצרכי היישוב על כל היבטיהם. בפני הועדה עמדו לא מעט קשיים וקונפליקטים. עיון בתוכנית, מטרותיה ונספחיה, מלמד כי מתכנני התוכנית וכלל רשויות התכנון, היו ערים לקשיים הרבים בהתאמת תוכנית מתאר לדיילת אל כרמל, לייחודיות של המקום, למצב הבנייה בשטח, למצוקת הדיור, למרקם היחסים ביישוב ולאופי הבעלויות בקרקע.

השופטת קבעה כי מלוא החומר הרלוונטי עמד בפני הועדה המחוזית, השיקולים הראויים נשקלו על ידה, והתוצאה – קרי, תוכנית עד/300, משקפת איזון ראוי ומידתי בין האינטרסים הלגיטימיים המנוגדים - טובת כלל הציבור אל מול טובת הפרט והשאיפה למנוע עד כמה שניתן פגיעה בקניינו.

באשר לטענת העותרים בדבר הריסת מאות בתי מגורים ציינה השופטת כי הטענה היא כבדת משקל, ובודאי טענה ראויה, אלא, שהיא מקדימה את זמנה. בתוכנית עד/300 אין כל התוויה או הוריה על הריסת מבנים. אומנם נכון הוא שעל פי התוכנית לא ניתן יהיה להסדיר את כל המבנים שנבנו ביישוב ללא היתר, אלא רק את מרביתם, אך גורלם של מבנים אלה ידון ויקבע בתוכניות מפורטות שיערכו על סמך תוכנית עד/300 (סעיף 5.11 ¬5.14 בתוכנית). השלב המתאים להתייחס לטענה זו, הוא על כן, במסגרת התכנון המפורט, במסגרתו יבחנו, כך יש להניח, פתרונות תכנוניים חלופיים תוך התייחסות לאיזונים הנדרשים, וזאת מבלי לפגוע בעקרונות התכנון כפי שהתוותה תוכנית עד/300.

עוד הוסיפה השופטת את הדברים הבאים: "סמוכה אנוכי ובטוחה כי בעת שקידת רשויות התכנון על תוכניות מפורטות, יעשה מאמץ נוסף וניכר על מנת לאפשר הסדרת מעמדם של מבנים רבים ככל האפשר. בהקשר זה אזכיר כי בשעה זו ממש שוקדות רשויות התכנון על תוכנית חליפית לכביש 672, אשר בתווי שלו מצויים עשרות מבנים שנבנו ללא היתר, וזאת במטרה לפתור את בעיית אי יישימותה של הדרך המאושרת הנוכחית (תוכנית מס’ חפאג/ד/1289). כמו כן, אזכיר, כי רשויות התכנון עמלות בימים אלה על הכנת תוכנית מתאר נוספת שתשלים את תוכנית עד/300, ויש להניח כי השינויים שיעשו בתוכנית זו יכללו בין היתר גם הסדרת מבנים נוספים".

השופטת וילנר הבהירה בסוף פסק דינה כי מובן מאליו שעל רשויות התכנון להתחשב במידת האפשר במצב הבנייה בשטח בעת הכנת תוכנית מתאר, ובמידה וישנה אפשרות להביא להסדרת מבנים בלתי חוקיים, ראוי לעשות מאמץ להלך בדרך זו. יחד עם זאת, ברי כי לא ניתן לתכנן תוכנית מתאר ללא שתהיה בצידה פגיעה כלשהיא בזכויותיהם ובקניינם של חלק מבעלי הזכויות הקנייניות. זו מהות הדואליות עליה הצביעה השופטת וילנר בפתח דבריה – התנגשות בין צרכי הציבור לזכויות הפרט. על כן, יש לקיים בכל מקרה ומקרה את האיזון הראוי - בין השאיפה להגן על זכויות קנייניות לבין השאיפה ליצור מסגרת תכנונית סבירה לרווחת הציבור.

בסופו של דבר, קבעה השופטת וילנר כי התוכנית משקפת איזון ראוי ומידתי בין המשקל שיש לתת למימוש זכות הקניין לבין הגשמת האינטרס הציבורי. לפיכך, נדחתה העתירה ולא ניתן צו להוצאות.
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
זה רק אני והמכונית שלי – 3 עובדות על תאונה עצמית
מצטיינות הנשיא לשנת 2021
יוצאים לדרך: נבחר מתכנן לפארק הנחל – ’’הואדי’’
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור