נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > חדשות > תכניות מתאר ארציות חדשות לאנטנות לתקשורת הסלולארית
2 ליוני 2010
תכניות מתאר ארציות חדשות לאנטנות לתקשורת הסלולארית
יואב איתיאל, 02/06/2010 - 08:59
המועצה הארצית לתכנון ולבניה במשרד הפנים, אישרה אתמול (1.6.10) תכניות מתאר ארציות חדשות המסדירות הצבת מתקני שידור סלולאריים ברחבי הארץ. כעת תועברנה התכניות לאישור הממשלה. מטרת התוכנית להצבת אנטנות סלולאריות המוצעת למצוא איזון בין צרכי הציבור לתקשורת סלולארית תקינה, לבין השמירה על מרחק בטיחותי ובריאותי בין אזורי מגורים לבין אנטנות לתקשורת סלולארית.
המועצה הארצית לתכנון ולבניה במשרד הפנים, אישרה אתמול (1.6.10) תכניות מתאר ארציות חדשות המסדירות הצבת מתקני שידור סלולאריים ברחבי הארץ. כעת תועברנה התכניות לאישור הממשלה. מטרת התוכנית להצבת אנטנות סלולאריות המוצעת למצוא איזון בין צרכי הציבור לתקשורת סלולארית תקינה, לבין השמירה על מרחק בטיחותי ובריאותי בין אזורי מגורים לבין אנטנות לתקשורת סלולארית.

בניגוד לתוכנית המתאר הקיימת היום, בהתאם לתוכנית המוצעת, הצבת מתקני תקשורת סלולארית תעשה בשיתוף הציבור , תוך מתן זכות להתנגדויות ושיפוי.כמו כן התוכנית מעודדת בניית אנטנות קטנות, אשר הטווח הבטיחותי בריאותי הנדרש לגביהן הינו קטן יחסית.

תמ"א 36/ א/ 1 למתקני שידור קטנים:

התכנית קובעת שינויים מהותיים לגבי הקמת מתקני שידור סלולאריים, ביחס לנהוג היום, מכוח התמ"א המאושרת. תוך שימת דגש על הרחבת חובת יידוע הציבור בדבר הקמת אנטנות לתקשורת סלולארית וקביעת מסלול מקוצר לעידוד הקמת אנטנות קטנות שהנן בעלות השלכות סביבתיות מצומצמות. להלן עיקרי התכנית:

עידוד הקמת אנטנות קטנות בעלות השלכות סביבתיות מצומצמות בפריסה רחבה:

התכנית מעודדת פריסה רחבה של אנטנות קטנות בשטחים בנויים, במגמה להביא להורדת רמת הקרינה בשטח העירוני, למזעור הפגיעה בנוף ולשיפור יישום עיקרון הצדק החלוקתי. בהתאם לעקרון זה, נקבעו בתכנית שלושה מסלולי רישוי ותכנון שונים, אשר מובחנים זה מזה בעניין ידוע הציבור, סמכות הרישוי והיקף שיפוי הועדה המקומית:

- מסלול א’- מסלול מהיר:
על מנת לעודד את הקמתם של מתקני שידור קטנים, מוצע מסלול רישוי מהיר, המיועד להסדיר אך ורק מתקנים שנוכחותם הפיזית מינימאלית והם בעלי טווח בטיחות מצומצם (טווח בטיחות בריאותי מצטבר עד 4 מטר וללא חריגה מגבול המגרש בשטח בנוי) ומתקני שידור בשטח פתוח לאורך דרכים או על מבנים קיימים. במסלול זה, לאחר מתן היתר בנייה להקמת מתקן שידור, יש ליידע את בעלי המגרש והמגרשים הגובלים בו, בהודעה ישירה, היקף השיפוי של מבקש ההיתר במסלול זה יהיה 100%. (פיצוי בגין ירידת ערך עקב הצבת מתקן שידור).

- מסלול ב’: מסלול רגיל:
במסלול זה יוסדרו מתקני שידור בינוניים, אשר אינם עומדים בתנאי המסלול המהיר (טווח בטיחות מצטבר עד 8 מטר בשטח בנוי למגורים או טווח בטיחות בריאותי מצטבר של עד 12 מטר בשטח בנוי לתעשייה, מסחר וכדומה או בשטח פתוח). במסלול זה, חובת ידוע הציבור רחבה יותר, לרבות אפשרות להגיש התנגדות על פי סעיף 149 לחוק (מתן הקלה מתכנית), ועוד בטרם הדיון בבקשה להיתר. היקף השיפוי של מבקש ההיתר יעמוד על 80%.

- מסלול ג’: תוכנית מפורטת:
הקמת מתקן שידור, אשר אינו עונה על התנאים המנויים בשני מסלולים אלה, תחייב הכנת תכנית כוללת לפריסת מתקני שידור לעיר/לשכונה או תכנית מפורטת נקודתית לכל מתקן. אישור תכנית זו יהיה בסמכות ועדה מחוזית. חובת ידוע הציבור במסלול זה תהיה על פי הקבוע בחוק לתכנית (לרבות חובת הפקדה להתנגדויות). היקף השיפוי של מבקש ההיתר יעמוד על 80%.

יודגש כי בכל המסלולים נדרש אישור הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה כי מתקן השידור עומד בכל מגבלות הבטיחות.

התמ"א לא כוללת רשימת תדרים או פירוט דרישות טכנולוגיות אחרות, נוכח הצורך במתן מענה לכל שיטות השידור, בשל ההתפתחות המהירה של תחום התקשורת, ומתוך הכרה בכך שהליכי התכנון יהיו בהכרח איטיים יותר מקצב ההתקדמות הטכנולוגית בתחומים אלה.

יידוע הציבור:

במצב הקיים היום, אין חובה ליידע את הציבור בעת הוצאת היתר להקמת מתן שידור, למעט מקרים בודדים שמפורטים בתמ"א. מצב זה, על פי עמדת המועצה הארצית, גם אם היה סביר בעבר לצורך הקמה מהירה של רשת סלולארית כתשתית חיונית, אינו נחוץ ואינו ראוי היום, לדעת המועצה הארצית.

לאור זאת , ובמטרה לשתף את הציבור ולמנוע את החשש מפני הקמה "בסתר" של מתקני שידור, מוצע לחייב יידוע הציבור במסגרת הליך מתן היתר הבניה למתקן. אופן יידוע הציבור נקבע, כאמור, בהתאם למסלולי הרישוי השונים.

התוכנית קובעת חובת שילוט ברור, המעיד על קיומו של מתקן שידור ופרטים חיוניים אודותיו. זאת, במטרה להגביר את השקיפות, למנוע הסתרת מתקני שידור, ולהפחית את חשש הציבור מפני מתקני השידור.

הרחבת סמכות הועדה המקומית:

במצב הקיים היום, לוועדה המקומית סמכות מצומצמת מאוד בעת דיון בבקשה למתן היתר בניה למתקן שידור. בהתאם לתכנית המוצעת מורחב שיקול דעת זה, לרבות אפשרות לבחון חלופות למתקן ולמיקומו ובחינת האפשרות לשלבו עם מתקן שידור קיים.

תמ"א 36/ ב (מתקני שידור גדולים):

בנוסף המועצה הארצית תדון בישיבתה גם בתכנית מתאר ארצית חדשה למתקני שידור גדולים, שטווח הבטיחות הבריאותי מהם עולה על 12 מטר.

התכנית קובעת כי הקמת מתקנים גדולים תחייב על פי רוב הכנת תכנית מפורטת. לאור השפעתם התכנונית-סביבתית הנרחבת, אישורם יהיה בסמכות הועדות המחוזיות, אלא אם מדובר במתקן המוקם על גג בניין גבוה, שאינו מיועד למגורים, או בהצטרפות למתקן שידור על הקרקע שקיים כדין - ובתנאי שטווח הבטיחות הבריאותי המצטבר של המתקן הקיים והמתקן המבוקש לא יעלה על טווח הבטיחות המאושר למתקן הקיים בתוספת 10%. בשני מקרים אלה ניתן יהיה להקים את מתקן השידור גדול במסלול של היתר בניה, לאחר שמיעת התנגדויות הציבור ופרסום .

במשרד הפנים אומרים כי תוכניות : תמ"א 36/ א/ 1 (מתקני שידור קטנים) ותמ"א 36/ ב (מתקני שידור גדולים), גובשו לאחר שהועדה דנה בהמלצות החוקרת, גב’ דורית פריאל, ששמעה את הערות והשגות הציבור לתכנית.


צילום: קבוצת בראל נכסים
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
זה רק אני והמכונית שלי – 3 עובדות על תאונה עצמית
מצטיינות הנשיא לשנת 2021
יוצאים לדרך: נבחר מתכנן לפארק הנחל – ’’הואדי’’
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור