נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > חדשות > פסקי הדין שניתנו בחודש פברואר בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בחיפה
3 למרץ 2015
פסקי הדין שניתנו בחודש פברואר בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בחיפה
יואב איתיאל, 03/03/2015 - 00:31
חוסאם ביסאן, אילן מרום, עו"ד דניאל ריכטמן, עו"ד שלמה מושיץ, שמואל שנפלד, דוד רויטמן, רפאל כהן, עו"ד איילה גבסי-סגל, מאהר אלכליל, עו"ד יוסף עמארנה, אנואר זחאלקה, עו"ד דלילה יאור, סמיר והבי, עו"ד טארק עאסלה
 היכל המשפט חיפה: ביח המשפט המחוזי חיפה בית משפט השלום חיפה
 היכל המשפט חיפה [צילומים: יואב איתיאל]

פסקי הדין שניתנו בחודש פברואר 2015 ע"י בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בחיפה [ראו גם פסקי דין שניתנו בחודש ינואר]

חוסאם ביסאן - הורשע בעבירות של שליחת יד בכספי לקוח – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח וכן באי-מתן תגובה לתלונה. הושת עליו עונש של הוצאה לצמיתות משורות הלשכה, וכן חוייב בפיצוי המתלונן בסכום של 10,000 ש"ח.

אילן מרום (בהשעייה) - הורשע בעבירות של הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח, התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין ובאי-מתן תגובה לתלונה. הושת עליו עונש השעייה בפועל למשך 1 שנה, מחציתה לריצוי במצטבר לעונשי השעייה קודמים, ומחציתה לריצוי בחופף. כמו כן חוייב בתשלום פיצויים למתלונן בסך של 5,000 ש"ח, ותשלום הוצאות ללשכה בסך של 2,000 ש"ח.

עו"ד דניאל ריכטמן - הורשע לפי הודאתו בעבירות של שידול לקוח לשם קבלת עבודה מקצועית, עשיית פרסומת אסורה, התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין ובאי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין והושת עליו עונש של נזיפה.

עו"ד שלמה מושיץ - הורשע לפי הודאתו בהגשת תובענה בשם לקוח נגד עורך דין, מבלי להקדים לה פנייה בכתב וכן צירוף חומר חסוי לכתב התביעה - התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין. הושת עליו עונש של נזיפה.

שמואל שנפלד (בהשעייה) - הורשע לפי הודאתו בעבירות של שליחת יד בכספי פיקדון – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, מסירת המחאה ללא כיסוי - התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, תרמית - התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין, ובאי-מתן תגובה לתלונה. הושת עליו עונש השעייה בפועל למשך 10 שנים, במצטבר לעונש השעייה שהוטל עליו בתיק אחר.

שמואל שנפלד (בהשעייה) - ביה"ד המשמעתי הארצי קיבל את ערעור הלשכה על קולת העונש, והחמיר בעונשו של הנאשם. שנפלד הורשע בעבירות של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין, וכן בהעברת כספים ללקוח שלא תוך זמן סביר. הושת עליו עונש השעייה בפועל למשך חודשיים, וכן השעייה ע"ת של 6 חודשים למשך 3 שנים. ועדת האתיקה הגישה ערעור על קולת העונש, אשר התקבל ע"י בית הדין הארצי, ועונש ההשעייה בפועל הוחמר כדי שנה וחצי.

דוד רויטמן - הורשע לפי הודאתו בעבירות של יחס של היעדר כבוד לבית המשפט, התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין והושת עליו עונש של נזיפה.

רפאל כהן (בהשעייה) - הורשע בעבירות של עיכוב מסמכים שלא כדין, הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח, התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, ובאי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין. הוטל עליו עונש של השעייה בפועל מעיסוק במקצוע למשך שנתיים, במצטבר לכל עונש השעייה שהוטל עליו בתיק אחר, וכן חוייב בתשלום הוצאות בסך של 3,000 ש"ח.

עו"ד איילה גבסי-סגל - הורשעה בעבירות של הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח ובהתנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, והוטל עליה עונש של נזיפה. כן חוייבה בהוצאות לטובת לשכת עורכי הדין בסך של 2,000 ש"ח, ובהוצאות בסך של 2,000 ש"ח לטובת המתלוננת.

מאהר אלכליל (בהשעייה) - הורשע בעבירות של הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח, התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין ובאי-מתן תגובה לתלונה. הושת עליו עונש השעייה בפועל למשך 4 חודשים (לריצוי במצטבר לעונשי השעייה קודמים), ו- 6 חודשי השעייה ע"ת למשך שנתיים. כן חוייב בהוצאות ללשכת עוה"ד בסך של 7,000 ש"ח.

עו"ד יוסף עמארנה - ביה"ד הארצי קיבל את ערעור הקובלת על קולת העונש, בהסכמת הנאשם. מר עמארנה הורשע בעבירות של שליחת יד בכספי לקוח - התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין, הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח, וכן באי-מתן תגובה לתלונה. הושתו עליו העונשים הבאים: 6 חודשי השעייה בפועל; הפעלת עונש השעייה מותנה למשך 3 חודשים, מהם חודשיים ירוצו במצטבר לעונש ההשעייה שנפסק בתיק הנוכחי (כך שבסה"כ ירצה עונש השעייה בפועל למשך 8 חודשים). בנוסף חוייב בתשלום פיצוי למתלונן והוצאות ללשכה. ועדת האתיקה הגישה ערעור על קולת העונש, אשר התקבל בהסכמתו, והושתו עליו העונשים הבאים: השעייה בפועל למשך 18 חודשים, הפעלת עונש השעייה מותנה למשך 3 חודשים, מהם חודשיים ירוצו במצטבר לעונש ההשעייה שנפסק בתיק הנוכחי, כך שבסה"כ ירצה עונש השעייה בפועל למשך 20 חודשים, השעייה ע"ת של 3 שנים ולמשך תקופה של 3 שנים.

אנואר זחאלקה (בהשעייה) - הורשע בעבירות של אי-קיום פסק דין משמעתי - התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין, וכן באי-מתן תגובה לתלונה. הושת עליו עונש השעייה בפועל למשך 3 חודשים, וכן 6 חודשים השעייה ע"ת למשך 3 שנים.

עו"ד דלילה יאור - הורשעה בעבירות של שליחת יד בכספי לקוח – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח ובאי-מתן תגובה לתלונה. הושת עליה עונש השעייה בפועל למשך 18 חודשים, ו- 6 חודשי השעייה ע"ת למשך שנתיים. כמו כן, הוטל קנס בסך של 5,000 ש"ח.

סמיר והבי (בהשעייה) - הורשע בעבירות של הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח, התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין, וכן באי-מתן תגובה לתלונה. הושת עליו עונש השעייה בפועל למשך 5 שנים, וכן השעייה ע"ת של 3 שנים למשך תקופה של 48 חודשים.

עו"ד טארק עאסלה - הורשע בעבירות של טיפול נגד לקוח, התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, ובאי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין. הושת עליו עונש של נזיפה, וכן חוייב בהוצאות לטובת הלשכה בסך של 2,500 ש"ח.

 

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
זה רק אני והמכונית שלי – 3 עובדות על תאונה עצמית
’’לוחמים ללא גבולות’’ למען ניצולי השואה
בחוף הכרמל מעניקים תעודות הוקרה לשורדי ושורדות שואה
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור